• Filtrera
Stöd till kvinnor på Maison Dorcas

Stöd till kvinnor på Maison Dorcas

I DR Kongo kan våldtäkterna leda till stor skam och offren förskjuts ibland från sina familjer och kan inte återvända till sina byar efter sjukhustidens slut. För dem finns transitboendet Maison Dorcas där kvinnor som vårdats inom ramen för Survivors of sexual violence (SSV) -projektet erbjuds eftervård och uppföljning. Ofta har kvinnorna med sig sina barn. Programmet är holistiskt och består av de tre huvudkomponenterna logi, utbildning och psykosocialt stöd. Verksamheten inkluderar matförsörjning, logi, psykosocial behandling, hälsovård och de boende kan delta i inkomstgenererade aktiviteter och alfabetiseringskurser för att lättare kunna ta sig ut den fattigdom som många av dem lever i. Kvinnorna får också juridiskt stöd efter övergreppen.
Projekt: 14517031 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Sydkivuprovinsen, DR Kongo Finansiär: Sida Samarbetspartner: Bucop/Cepac Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Hälsa och välbefinnande
Minskad mödra- och spädbarnsdödlighet i Tanzania

Minskad mödra- och spädbarnsdödlighet i Tanzania

Mödra- och spädbarnsdödligheten är fortfarande en utmaning i Tanzania och regionen Tabora. I Nkinga-sjukhusets upptagningsområde är antalen mycket höga, men genom tidigare PMU-projekt och projekt för nyfödda har vi kunnat se en minskning med 59,1 procent av mödradödligheten och 32,3 procent av spädbarnsdödligheten. I denna andra fas riktar vi in oss på nya distrikt på ett liknande sätt som under fas ett. Det sker genom att utbilda lokal hälsovårdspersonal samt gravida kvinnor och fäder. Vi stöder också lokala samhällen att skapa hållbara strukturer som ger stöd för ökad kunskap och kapacitet när det gäller hälsa.
Projekt: 30718001 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Nzega district och Igunga district i Tabora governate, Tanzania Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Tanzania, Dar es Salaam Finansiär: Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Andreas Alexandersson  
Läs mer
Hälsa och välbefinnande
Försörjning för hiv-positiva

Försörjning för hiv-positiva

Projektet syftar till att ge ökad hälsa, försörjningsmöjligheter och social status för människor som lever med hiv och aids. Tillgång till näringsriktig mat, inkomstgenererande aktiviteter och ökad kunskap om hiv och aids är viktiga värden i insatsen för att förbättra människors levnadssituation. Ett syfte i projektet är också att öka medvetenheten hos samhället och bryta stigmatiseringen. Vikten av att inkludera kvinnor i beslutsfattande är också avgörande för att nå den förändring man söker gällande jämställd försörjning och trygghet. Nätverkande och samarbete i kampen mot hiv och aids är också väsentligt, och i projektet arbetar man med att öka förståelsen och acceptansen hos bland annat traditionella ledare.
Projekt: 33715001 Huvudområde: Hälsa, försörjning Geografiskt område: Gokwe, Gwanda, Bikita, Bulawayo Samarbetspartner: Assemblies of God, Zimbabwe Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Malin Canslätt
Läs mer
Kvinnokooperativ för hälsa och försörjning

Kvinnokooperativ för hälsa och försörjning

På många platser i landet saknas tillgång till sjukvård. Det här projektet arbetar med att ge människor i ett antal byar mer kunskap om hälsa och mänskliga rättigheter, såväl ledare som befolkningen i stort. Man har motiverat byborna att tillsätta bykommittéer som ska verka för att utveckla sina egna samhällen och samarbeta med de 20 kvinnokooperativ som också skapats. Inom dem får ett tusental kvinnor undervisning om miljöfrågor, mänskliga rättigheter och hur man förbygger sjukdomar. Man pratar mycket med både byledare och kvinnor om de negativa effekterna av könsstympning. Kvinnor från olika folkgrupper möts inom dessa kooperativ och har börjat umgås och samarbeta. De har fått tillgång till mikrokrediter som de investerar i små inkomstgivande aktiviteter.
Projekt: 22815001 Huvudområde: Byutveckling 2, hälsa Geografiskt område: Städer och byar i regionen Mopti i centrala Mali Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu de Mali, Bamako Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Hygien och hälsa på landsbygden

Hygien och hälsa på landsbygden

I många byar på landsbygden saknas kunskap om hygien och hälsa. Detta projekt arbetar med att sprida kunskap, träna volontärer till att bli lokala ”hälsoexperter”, samla dem i hälsokommittéer som sedan själva undervisar befolkningar genom stormöten mitt i byn. Där får befolkningen lära sig mer om HIV-prevention, mödravård, vikten av familjeplanering mm. Man samlar även personer som är HIV-positiva i små stödgrupper där de kan stötta varandra, dela erfarenheter och få mod att ta plats i sina samhällen. Ett antal barn som förlorat sina föräldrar genom aids får nu sin skolavgift betald tack vare projektet.
Projekt: 13415021 Huvudområde: Byutveckling, hälsa Geografiskt område: Réo, Houndé, Bobo, Koudougou, Burkina Faso Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Ouagadougou Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Hälsa och bättre miljö för massajerna

Hälsa och bättre miljö för massajerna

Massajerna i Kenya är beroende av boskapsskötsel. Klimat- och miljöförändringar påverkar deras möjligheter till försörjning alltmer för varje år. Genom metoden HCD, som syftar till att bygga upp ett förtroende hos massajfolket, fokuserar projektet på kvinnors rättigheter och på att åstadkomma nödvändiga beteendeförändringar samt på att arbeta förebyggande med hälsa och miljö. Genom mindre grupper som samarbetar och påverkar sin närmiljö kan ansvaret spridas så att allt fler bidrar. Projektet arbetar också mot myndigheter och lokala ledare som är beredda att ta ansvar kring frågor om HIV/Aids och miljö.
Projekt: 20315001 Huvudområde: Jämställdhet, Miljö. HIV&Aids Geografiskt område: Narok region, Kenya Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Flickor får rätt att slippa könsstympning

Flickor får rätt att slippa könsstympning

På landsbygden i Kenya är traditionell könsstympning av flickor fortfarande utbrett. Det leder till ett ofta livslångt lidande för flickorna och är en grov kränkning av deras rättigheter. Genom projektet kommer man att minska könsstympningen i området genom att arbeta för att ändra attityder och öka kunskaper kring könsstympning på ett kulturellt anpassat och hållbart sätt. Påverkansarbetet, som riktas till traditionella ledare, föräldrar, män/pojkar och även till flickorna själva, kompletteras av att man bl a stärker flickors rätt till utbildning och försörjning.
Projekt: 20314011 Huvudområde: Könsstympning Geografiskt område: Olgulului i Kajiado South County, Kenya Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Jämställdhet och HIV-kunskap för unga i Tanzania

Jämställdhet och HIV-kunskap för unga i Tanzania

Insatsen fokuserar på jämställdhet samt hälsa kopplat till HIV och sexuell utsatthet. Totalt 20 800 ungdomar från åtta distrikt i Mbeya-regionen har fått ändrad attityd och beteende genom kunskap om riskfyllda beteenden relaterade till HIV. Målet är att medlemmar i civilsamhällesgrupper får bättre kunskaper gällande HIV och aids för att kunna bli påverkansaktörer i samhället. Grupper bildas och tränas. Kunskap om jämställdhet, entreprenörskap och miljö fokuseras också i grupperna. Ledamöter från myndigheter ska få kapacitet att skydda rättighetsbärare mot sårbarhet. Regeringen ska få ändrade synsätt och utöka sina stödåtgärder i samhället inom de områden som projektet fokuserar. Lokala myndigheter och projektet genomför ett utökat samarbete gällande åtgärder i samhället för att bekämpa HIV. Projektet ska bli en förebild för lärande i samhället och användas som modell för lärande i samhället. Rättighetsbärares röst får utökat inflytande inom olika områden.
Projekt: 30715001 Huvudområde: HIV, Jämställdhet Geografiskt område: Mbeya, distrikt – Kyela, Chunya, Mbozi och Momba, Tanzania. Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania, Dar es Salaam Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Sexuell och reproduktiv hälsa för ungdomar

Sexuell och reproduktiv hälsa för ungdomar

Ungdomar är särskilt utsatta för HIV och andra könssjukdomar i Benin, då de saknar kunskap om hur dessa sjukdomar smittar och hur de kan behandlas. Tillgången till pålitlig information är dålig, och dialogen mellan föräldrar och barn kring dessa ämnen är mycket svag. Projektet arbetar med att informera och utbilda ungdomar som i sin tur kan föra kunskaperna vidare. Man arbetar också med föräldrar för att förbättra dialogen inom familjen och bryta det tabu som finns kring frågor om sexualitet.
Projekt: 12215001 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Vekky, Akassato, Zinvié, Sô-Ava (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

– Om vi inte hade tagits om hand här, så skulle kvinnorna från min hemby vara utplånade. Tack vare doktor Mukwege och personalen på Panzi får vi vård och vår situation förbättras, säger Sara. Hon är en av de kvinnor som drabbats av det sexuella våldet i DR Kongo, som en konsekvens av konflikten som råder i landet. Före konflikten hade Saras familj ett lugnt liv med mat på bordet. Nu kan befolkningen varken odla eller få tag i vatten. Saras make och son dödades och sju av hennes barn flydde. – Jag vet inte var de är idag. Jag har bara ett barn kvar hos mig. Saknaden och oron plågar henne ständigt. Sara själv blev våldtagen och blev sjuk. En dag hörde hon talas om Panzisjukhuset som tog emot kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och lyckades ta sig dit. En annan som vårdats på Panzisjukhuset är Faida. Hon blev våldtagen av några rebellsoldater när hon var tre år gammal. – Jag såg hur de våldtog mitt barn, detta barn, säger Marie-Louise och pekar på Faida som sitter vid väggen en bit ifrån henne. – Jag identifierar varje våldtagen kvinna med min egen fru. Varje våldtagen mor, med min egen mor. Och varje våldtaget barn med mina egna barn. (Denis Mukwege, chefsläkare och grundare av Panzisjukhuset) Det kongolesiska samhället är skakat i grunden efter 20 år av brutala övergrepp. Allt fler våldtagna kvinnor och barn söker sig till Panzisjukhuset. Stora insatser krävs för att kunna ge överlevare av det sexuella våldet vård. Vården innebär medicinsk och psykosocial vård samt juridisk information och stöd. Projektmålet är att ge kvalificerad vård till kvinnor och barn, samt att arbeta med påverkan och förändring till ökad tillgång på sjukvård samt rättvisa. 23 757 patienter har fått vård efter sexuellt våld på Panzisjukhuset mellan sep 1999 och juni 2015.
Projekt: 14516051 (SSV-projektet) Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Projektets upptagningsområde av patienter utgörs främst av de två Kivuprovinserna i DR Kongo med fokus på Panziområdet, Bukavu, Syd-Kivu. Finansiär: Pingst Int. Samarbetspartner: Bucop (Cepac) Huvudområde: Hälsa Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Fler mammor och barn ska få överleva

Fler mammor och barn ska få överleva

Att den allmänna förlossningsvården sedan 2006 är gratis i Burundi betyder tyvärr inte mycket för en stor andel kvinnor i landet. Tillgången till vård är mycket begränsad och det saknas personal och material, vilket betyder att många kvinnor och barn dör i samband med graviditet och förlossning. Barn upp till fem år är extremt sårbara och mer än 90 procent av barn som dör gör det innan de fyller 5. Just dessa barn är därför en av målgrupperna i projektet, tillsammans med gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder. Målet med projektet är att öka kunskapen bland befolkningen och på vårdcentraler kring mödra- och barnhälsovård.  Målet är också att hälsoposter- och kliniker ska få bättre utrustning och börja ge vård av hög kvalitet, samt öka tillgängligheten så att fler kan få vård. I projektet erbjuds utbildning till vårdgivare, traditionella barnmorskor och lokala administratörer. Informationsmöten ordnas för befolkningen. Där pratar man om vikten av att gå på kontroller och att vaccinera sina barn, om amning och näringslära. Assistans under förlossningar, organisering av hiv-tester och erbjudande om bromsmedicin till hiv-positiva mödrar är andra exempel på insatser i projektet .
Projekt: 13515021 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: 27 hälsocentra i provinserna Bururi, Rutana, Bujumbura, Bujumbura mairie, Cibitoke, Kayanza, Muyinga, Muramvya, Kirundo och Makamba Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas Samarbetspartner: Communauté des Eglises de Pentecôte au Burundi Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Barnens lek förändrar Egypten

Barnens lek förändrar Egypten

I ett land så religiöst polariserat som Egypten, är våld i religionens namn inte ovanligt. Klyftan mellan muslimer och kristna är stor. Men genom att lära sig se förbi fördomar om ”den andre” kan en kultur av fred och samexistens skapas. Detta görs genom att samla både kristna och muslimska barn från olika ekonomiska bakgrunder i rollspel om ett utopiskt Egypten där de lär sig om demokrati, mänskliga rättigheter, konflikthantering och samarbete. ”På väg hem berättade min son vad de hade gjort på lägret och han nämnde namnen på de barn han hade röstat på i rollspelet. Vår chaufför frågade varför han hade valt att rösta på ett parti med så många kristna, han skulle röstat på ett parti med fler muslimer. Min son började då förklara för chauffören att man lägger sin röst baserat på agendan och kandidatens integritet och inte baserat på deras religion.”, berättar en förälder till en av deltagarna.
Projekt: 15015011 Huvudområde: Demokrati och fred Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner: Konfidentiellt Handläggare: Hanna Toorell
Läs mer
Familjeplanering får fler barn till skolan

Familjeplanering får fler barn till skolan

DR Kongo präglas av djup fattigdom och kunskapen om hur man planerar sitt familjeliv är bristfällig., vilket ofta leder till att man får många barn. Genom kvinnoklubbar som man startat upp på landsbygden i östra DR Kongo, har 3 000 män och kvinnor fått lära sig om familjeplanering. Genom seminarier och samtal har de fått utbildning om hur de kan planera barnafödandet, om vikten av preventivmedel, om hiv och aids, rätt mathållning, sexuellt våld och kvinnans och mannens roll som föräldrar. Ett tydligt resultat som man nu ser är att flera av de som deltagit i klubbarna föder färre barn, vilket också lett till att de fått en bättre ekonomi och kan skicka fler av barnen till skolan.
Projekt: 14515011 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Nord- och sydkivu (DR Kongo) Samarbetspartner i fält: Bucop Finansiär: Arbetet har drivits i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblats. Handläggare: Therese Svensson
Läs mer