• Filtrera
Försörjningsstöd i Irak

Försörjningsstöd i Irak

De  humanitära behoven i Irak är fortsatt stora och ungefär 3 miljoner människor lever som internflyktingar. Många familjer har tvingats fly undan den islamska staten och har svårt att hitta meningsfull sysselsättning och försörjningsmöjligheter. Många familjer har också svårt att få inkomsterna att räcka ihop. PMU jobbar tillsammans med Tearfund för att hjälpa internflyktingar och andra utsatta människor att hitta lämplig försörjning genom utbildning i företagande, liksom inom olika yrken, hjälp att skriva CV etc. I projektet finns också möjlighet att få bidrag till att kunna starta upp ett mindre företag. Projektet pågår till början av 2018.
Projektnr: 18716001 Huvudområde: Humanitärt stöd, Försörjning Geografiskt område: Kurdiska regionen, Irak Samarbetspartner: Tearfund Finansiär: Projektet finansieras av PMUs insamlade medel Handläggare: Madeleine Ahlgren
Läs mer
Zimbabwe: Kampen mot hungern

Zimbabwe: Kampen mot hungern

- Allt tyder på att vi snart kommer drabbas av torka. Fembarnsmamman Priscilla Bongos rop på hjälp kom redan tidigt i våras (februari 2016). Under hela våren har det sedan rapporterats om hur El Niño orsakat en förödande torka på flera håll i Afrika. Zimbabwe väntades nå sin värsta period under juli månad. Priscilla är en av de kvinnor som är med i PMU:s försörjningsprojekt i Zimbabwe och som var med i 2016 års sommarkampanj "Hunger". Området där Priscilla och hennes barn bor är hårt utsatt av torkan och bristen på mat och vatten stor. PMU gör i samarbete med lokala partnern Assemblies of God en insats för att rädda barn och familjer i de utsatta områdena från undernäring och svält. Majsgröt, kött och bönor är exempel på mat som distribueras till barnen. I detta projekt kommer 1 529 människor att få mat för överlevnad. Målet med insatsen är friska barn som kan gå i skolan och medverka i undervisningen, samt att säkra mattillgången för de aktuella hushållen i sju månader så att de sedan orka sörja för mat för familjen.
Projekt: 33716001 (Food Relief Project) Samarbetspartner på plats: AOGZ Finansiärer: Pingst Int. Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer
Sydsudan: Flyr från stridigheter till kyrkorna

Sydsudan: Flyr från stridigheter till kyrkorna

Stridigheter bröt ut i Sydsudans huvudstad Juba onsdagen den 6:e juni. Omkring 36 000 människor har flytt sina hem och tagit tillflykt till kyrkor, närliggande områden och FN-baser.  SPC, Sudan Pentecostal Church, stöttas med pengar för matinköp till de som flytt till SPC:s kyrkor. Utdelning av andra essentiella nödvändigheter såsom medicin med mera kan bli aktuellt.
Projekt: 29616021 Samarbetspartner i Sydsudan: Sudan Pentecostal Church Juba (SPC) Finansiärer: PMU (egna insamlade medel) och Jönköping Pingst Budget: 100 000 kr, varav Jönköping Pingst finansierar halva insatsenom 50 000 SEK Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer