• Filtrera
Mänskliga rättigheter och byutveckling

Mänskliga rättigheter och byutveckling

Att kunna läsa och skriva är en grundläggande rättighet som många kvinnor inte har fått eftersom de aldrig gått i skolan. Genom detta projekt arbetar man för att ändra på den situationen och ge kvinnor färdigheter genom alfabetiseringsklasser. Där får de även kunskaper om andra ämnen som ger dem möjlighet att själva förändra sina liv. Lärarna har fått undervisning om miljöfrågor och kvinnors mänskliga rättigheter. Dessa ämnen diskuterar man i grupperna och kvinnorna börjar agera på det de lärt sig. De får även tillgång till små mikrokrediter att investera i sin egen verksamhet. Även i detta projekt har man startat bykommittéer där män deltar i seminarier kring byutveckling, ledarskap och kvinnors rättigheter. Detta leder steg för steg till förändrade attityder kring kvinnors plats i samhället.
Projekt: 22815011 Huvudområde: Jämställdhet Geografiskt område: Tre regioner i Mali: Koulikoro, Ségou och Mopti Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu de Mali, Bamako Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Jämställdhet
Alfabetisering och mikrokrediter för kvinnor

Alfabetisering och mikrokrediter för kvinnor

Om man inte kan läsa, skriva eller räkna får det oerhörda konsekvenser för det dagliga livet. Man kan inte läsa instruktioner som kommer med medicin, man kan inte räkna den växel man får tillbaka på marknaden och man kan inte hjälpa sina barn med läxorna. Detta är situationen för många kvinnor i Burkina Faso. Därför fokuserar detta projekt på att lära framför allt kvinnor, och i någon mån även män, att lära sig läsa, skriva och räkna. En viktig del av lektionerna är att diskutera ämnen som HIV-prevention, mänskliga rättigheter, hygien och miljöförstöring. Projektet arbetar också med att stötta dem i deras småföretagande eller jordbruk. De får lära sig mer om administration och ekonomi men får även gå en kurs i något ämne som relaterar direkt till det de försörjer sig på. De får sedan en mikrokredit för att investera i sin verksamhet. De organiserar sig i sparkooperativ där de regelbundet sparar en liten summa som läggs i en gemensam kassa. På så sätt kan de själva låna ut pengar till sina medlemmar i tur och ordning, även efter att projektet slutat.
Projekt: 13415011 Huvudområde: Jämställdhet Geografiskt område: Flera provinser i västra Burkina Faso Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Ouagadougou Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Jämställdhet
Stöd till kvinnor på Maison Dorcas

Stöd till kvinnor på Maison Dorcas

I DR Kongo kan våldtäkterna leda till stor skam och offren förskjuts ibland från sina familjer och kan inte återvända till sina byar efter sjukhustidens slut. För dem finns transitboendet Maison Dorcas där kvinnor som vårdats inom ramen för Survivors of sexual violence (SSV) -projektet erbjuds eftervård och uppföljning. Ofta har kvinnorna med sig sina barn. Programmet är holistiskt och består av de tre huvudkomponenterna logi, utbildning och psykosocialt stöd. Verksamheten inkluderar matförsörjning, logi, psykosocial behandling, hälsovård och de boende kan delta i inkomstgenererade aktiviteter och alfabetiseringskurser för att lättare kunna ta sig ut den fattigdom som många av dem lever i. Kvinnorna får också juridiskt stöd efter övergreppen.
Projekt: 14517031 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Sydkivuprovinsen, DR Kongo Finansiär: Sida Samarbetspartner: Bucop/Cepac Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Hälsa och bättre miljö för massajerna

Hälsa och bättre miljö för massajerna

Massajerna i Kenya är beroende av boskapsskötsel. Klimat- och miljöförändringar påverkar deras möjligheter till försörjning alltmer för varje år. Genom metoden HCD, som syftar till att bygga upp ett förtroende hos massajfolket, fokuserar projektet på kvinnors rättigheter och på att åstadkomma nödvändiga beteendeförändringar samt på att arbeta förebyggande med hälsa och miljö. Genom mindre grupper som samarbetar och påverkar sin närmiljö kan ansvaret spridas så att allt fler bidrar. Projektet arbetar också mot myndigheter och lokala ledare som är beredda att ta ansvar kring frågor om HIV/Aids och miljö.
Projekt: 20315001 Huvudområde: Jämställdhet, Miljö. HIV&Aids Geografiskt område: Narok region, Kenya Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Flickor får rätt att slippa könsstympning

Flickor får rätt att slippa könsstympning

På landsbygden i Kenya är traditionell könsstympning av flickor fortfarande utbrett. Det leder till ett ofta livslångt lidande för flickorna och är en grov kränkning av deras rättigheter. Genom projektet kommer man att minska könsstympningen i området genom att arbeta för att ändra attityder och öka kunskaper kring könsstympning på ett kulturellt anpassat och hållbart sätt. Påverkansarbetet, som riktas till traditionella ledare, föräldrar, män/pojkar och även till flickorna själva, kompletteras av att man bl a stärker flickors rätt till utbildning och försörjning.
Projekt: 20314011 Huvudområde: Könsstympning Geografiskt område: Olgulului i Kajiado South County, Kenya Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Jämställdhet och HIV-kunskap för unga i Tanzania

Jämställdhet och HIV-kunskap för unga i Tanzania

Insatsen fokuserar på jämställdhet samt hälsa kopplat till HIV och sexuell utsatthet. Totalt 20 800 ungdomar från åtta distrikt i Mbeya-regionen har fått ändrad attityd och beteende genom kunskap om riskfyllda beteenden relaterade till HIV. Målet är att medlemmar i civilsamhällesgrupper får bättre kunskaper gällande HIV och aids för att kunna bli påverkansaktörer i samhället. Grupper bildas och tränas. Kunskap om jämställdhet, entreprenörskap och miljö fokuseras också i grupperna. Ledamöter från myndigheter ska få kapacitet att skydda rättighetsbärare mot sårbarhet. Regeringen ska få ändrade synsätt och utöka sina stödåtgärder i samhället inom de områden som projektet fokuserar. Lokala myndigheter och projektet genomför ett utökat samarbete gällande åtgärder i samhället för att bekämpa HIV. Projektet ska bli en förebild för lärande i samhället och användas som modell för lärande i samhället. Rättighetsbärares röst får utökat inflytande inom olika områden.
Projekt: 30715001 Huvudområde: HIV, Jämställdhet Geografiskt område: Mbeya, distrikt – Kyela, Chunya, Mbozi och Momba, Tanzania. Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania, Dar es Salaam Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Landsbygdsutveckling med fokus på jämställdhet

Landsbygdsutveckling med fokus på jämställdhet

Även om det pratas alltmer om jämställdhet i Benin har de flesta kvinnor begränsad möjlighet att delta i beslutsfattande, både i familjen och i samhället. Kvinnor och flickor har också sämre tillgång än män och pojkar till utbildning och ekonomiska resurser. Genom alfabetiseringsundervisning och kurser i ekonomi och företagande, stöd till inkomstgenererande aktiviteter och främjande av dialog mellan män och kvinnor arbetar projektet för att stärka kvinnors möjligheter att aktivt vara med och bidra till positiv utveckling – både för sina egna familjer och för samhället i stort.
Projekt: 12215011 Huvudområde: jämställdhet, försörjning Geografiskt område: Comé, Houéyogbé (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Kvinnligt entreprenörskap i Tanzania

Kvinnligt entreprenörskap i Tanzania

Kvinnor i Tanzania har relativt små möjligheter att starta företag eftersom markägande och makten över resurserna innehas av männen. Projektet kommer bidra till ökad jämställdhet samt stärka kvinnors inflytande i hemmet och samhället, samt ge möjlighet att bedriva affärsverksamhet, inta ledarpositioner i samhället och bevaka sina rättigheter. Projektet kommer uppmuntra och vägleda kvinnor så att de får bättre förutsättningar att bidra till utveckling i Tanzania. – Efter entreprenörskapsutbildningen så bestämde jag mig för att hyra ett rum och starta min egen skräddar-verksamhet, säger Theodora Simon från Mkata i Tanga-regionen, som också tar emot lärlingar för att få en extra inkomst när affärerna går sämre. Målgrupp för projektet är 1 800 kvinnor, män, lokala ledare och myndighetsrepresentanter i olika distrikt i Tanzania. Aktiviteter i projektet inkluderar utbildningar för kvinnor i entreprenörskap, ledarskap, mänskliga rättigheter med mera.
Projekt: 30711011 Huvudområde: Försörjning och jämställdhet Geografiskt område: Nationellt Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) Finansiär: Projektet finansieras av Sida, vilket betyder att varje krona från PMU tiodubblas. Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Byutveckling i Bangladesh

Byutveckling i Bangladesh

Projektet har som mål att kvinnor och barn i målgruppen ska uppleva en ökad jämställdhet och ökade försörjningsmöjligheter och genom detta få större inflytande i samhället. Till detta kommer också utbildning, hälsa och ett socialt skydd. För att få till stånd en bestående förändring måste vi arbeta mot många olika grupper i samhället, därför sker utbildning både för myndigheter, lärare i skolorna, kvinnorna och barnen samt deras familjer och grannar. Påverkansarbetet är en viktig del i projektet för att öka jämställdheten för utsatta kvinnor och barn.
Projekt: 11815011 Huvudområde: Byutveckling, kvinnor och barns rättigheter Samarbetspartner: Promoting Alternative Resources for Active Society Gazipur Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Maarit Liljegren
Läs mer
Jämställdhet på Togos landsbygd

Jämställdhet på Togos landsbygd

I Togo är kvinnornas situation svår och män och kvinnor anses inte likvärdiga – varken i lagen eller i det vardagliga livet. Genom projektet i Togos sydligaste region Maritime, eftersträvas en utveckling där kvinnogrupper, alfabetiseringsundervisning, mikrokrediter och större kunskap om jordbruk, tillsammans, stärker kvinnans status både ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Målbilden är att kvinnor tjänar egna pengar, är en självklar och viktig del i samhällets uppbyggnad, att myndigheter tar sitt ansvar gentemot befolkningen, och att samhället genomsyras av jämställdhet.
Projekt: 31115011 Huvudområde: Jämställdhet Geografiskt område: Maritime (Togo) Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu du Togo Lomé Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer