• Filtrera
Hälsa och bättre miljö för massajerna

Hälsa och bättre miljö för massajerna

Massajerna i Kenya är beroende av boskapsskötsel. Klimat- och miljöförändringar påverkar deras möjligheter till försörjning alltmer för varje år. Genom metoden HCD, som syftar till att bygga upp ett förtroende hos massajfolket, fokuserar projektet på kvinnors rättigheter och på att åstadkomma nödvändiga beteendeförändringar samt på att arbeta förebyggande med hälsa och miljö. Genom mindre grupper som samarbetar och påverkar sin närmiljö kan ansvaret spridas så att allt fler bidrar. Projektet arbetar också mot myndigheter och lokala ledare som är beredda att ta ansvar kring frågor om HIV/Aids och miljö.
Projekt: 20315001 Huvudområde: Jämställdhet, Miljö. HIV&Aids Geografiskt område: Narok region, Kenya Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Gemensamma krafttag för miljön i Nandi Hills

Gemensamma krafttag för miljön i Nandi Hills

Nandi Hills i Kenya är särskilt utsatt för störtfloder och avskogning till följd av både klimatförändringar och mänsklig påverkan. Genom att öka användningen av system som tar tillvara på regnvatten, plantera träd, introducera hållbarare alternativ till eldning med kol, lära sig om sophantering och samarbeta med myndigheter, är målet med projektet ett förstärkt och utbildat civilsamhälle som kan möta olika regionala miljöutmaningar. Målet är också att människorna i regionen får en större förståelse för sitt eget ansvar och för de miljöinsatser som myndigheterna gör. – Sedan projektet startade har vi sett hur befolkningens inställning gradvis förändrats. Många brydde sig inte om miljön för att de inte hade kunskapen. Nu ser man en motivation att förändra som kommer inifrån och vi börjar kunna jobba tillsammans för att öka antalet träd i regionen och bevara miljön. (Mr Andrew Omam, Kenya Forest Officer)
Projekt: 20311051 Huvudområde: Hållbar miljö och miljöskydd Geografiskt område: Nandis sluttningar - Meteitei, Mbogo valley, Thessalia och Tamu. Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK) Finansiär: Projektet finansieras helt av egna insamlade medel till PMU. Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer