• Filtrera
Rätt till utbildning i Uganda

Rätt till utbildning i Uganda

Projektet arbetar i ett område som har blivit mycket påverkat av rebellgrupper under tidigare konflikter i Uganda. Många människor som har varit flyktingar under flera år har nu återvänt till sina hemtrakter, men har på grund av konflikten inte fått någon utbildning. Projektet vill utveckla kapaciteten i området för att öka läs- och skrivkunnigheten tillsammans med entreprenörskap. Projektet verkar bland annat genom att skapa grupper för samverkan och självhjälpsgrupper som ska bedriva påverkan gentemot myndigheter för att öka samhällets stöd. Mänskliga rättigheter är en bas genom hela projektet.
Projekt: 32115001 Huvudområde: Utbildning Geografiskt område: Rakai, Bundibugyo och Gulu, Uganda Samarbetspartner: Pentecostal Ministries of Uganda Churches Fort Portal Finansiär: Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
God utbildning för alla
Utbildning för flickor i Burkina Faso

Utbildning för flickor i Burkina Faso

Många fattiga familjer väljer att bara betala skolavgifter för söner, eftersom man tänker att döttrarna ändå ska gifta sig och ta hand om sin familj. Det här projektet handlar om att stärka barns rätt till utbildning, speciellt flickors. Genom att ge mikrokrediter till fattiga kvinnor samtidigt som man har undervisning om alla barns rätt att gå i skolan vill man förändra attityder och samtidigt göra det möjligt för fattiga familjer att betala skolavgiften för alla sina barn. I de skolor man samarbetar med har elevklubbar startats där elever får lära sig mer om miljöfrågor och om flickors och pojkars lika värde men där man även arbetar praktiskt genom att göra det fint på skolområdet och plantera träd. Elevklubbarna delar med sig av det de lärt sig bland annat genom att uppträda med drama på andra skolor, på torget i byn osv. Projektet organiserar också kompetensutveckling för lärare, både vad gäller pedagogik och miljö-och jämställdhetsfrågor.
Projekt: 13415001 Huvudområde: Utbildning Geografiskt område: Flera provinser i Burkina Faso Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Ouagadougou Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
God utbildning för alla
Utbildning för barn och familjer

Utbildning för barn och familjer

Projektets målsättning är att stärka barns rätt till utbildning, hälsa och att uttrycka sin åsikt. Detta görs genom att stärka lärarnas kapacitet att ge undervisning av hög kvalitet, genom att stärka lärares och föräldrars kunskap om barns rättigheter, och genom att medvetandegöra elever om deras rättigheter, särskilt rätten till utbildning. Föräldrar får också verktyg att genomföra påverkansaktioner för att myndigheterna ska ta sitt ansvar när det gäller alla barns rätt till utbildning.
Projekt: 12215021 Huvudområde: Utbildning Geografiskt område: Comé, Bopa (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog  
Läs mer
Barnarbete motverkas i Zimbabwe

Barnarbete motverkas i Zimbabwe

I Zimbabwe är barnarbete ett stort problem och i områden som präglas av fattigdom försummas ofta barnen. Genom ett PMU-stött projekt som drivs av Assemblies of God, jobbar man med att öka medvetenheten om barns rättigheter och vikten av utbildning. I föräldragrupper och skolor lär man ut att barn ska få medverka i beslut som rör dem, att barnmisshandel är fel och att barn ska behandlas lika oavsett kön. I sex områden runtom i landet får 180 barn i 3-5-årsåldern också möjlighet att gå i förskola och lärarna få undervisning i hur de lär barnen att bli självständiga och ansvartagande individer.
Projekt: 33715011 Barnsrättsprojekt (Child Rights Project) Geografiskt område: Gokwe, Gweru, Chipinge, Gwanda, Bulawayo och Harare (Zimbabwe) Finansiär: Projektet stöttas av Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner ute i fält: Assemblies of God Handläggare: Malin Canslätt
Läs mer
Fatoma får utbildning på en av de mest utsatta platserna på jorden

Fatoma får utbildning på en av de mest utsatta platserna på jorden

– Om min pappa ber mig att gifta mig så skulle jag säga nej för jag vill få en chans att gå i skolan och lära mig saker. Jag skulle rymma hemifrån, säger Fatoma. Hon är 15 år och älskar att gå i skolan. Om inte PMU hade varit med och gett stöd till en skola i hennes by hade hon aldrig fått gå i skolan och antagligen varit bortgift idag. En verklighet hon delar med många barn världen över. Fatoma bor i en by i Afarregionen i Etiopien – en av de varmaste platserna på jorden. Landskapet runt hennes by är kargt och torrt och öknen breder ut sig så långt ögat når. Vattenbristen gör att det är få som bor i denna utsatta by. PMU stöttar, genom samarbetspartnern Emwacdo, en lokal skola i byn. Fatoma är en av eleverna och hon tar sina studier på största allvar. De flesta av Fatomas vänner har varit gifta i några år vid det här laget, men trots att Fatoma är lite rädd att det ska hända henne också tror hon att hennes föräldrar har förstått vikten av utbildning och därför vågar hon drömma. – Jag drömmer om att utbilda mig till läkare. För att kunna bli det måste jag vara uppmärksam och jobba hårt, säger hon. Huvudmålet med insatsen är att stärka Afar-folket genom att skapa tillgång till utbildning för att därmed långsiktigt förändra inställningen till skolgång och öka kvinnors möjlighet till läs- och skrivkunskaper. Projektmålet är att 750 barn ska få möjlighet till mobil skolgång samt 900 män och kvinnor lära sig läsa och skriva. Självhjälpsgrupper kommer också att skapas för att organisera kvinnor och män och skapa en plattform där olika ämnen, till exempel egenföretagande, mikrokrediter, miljö, jämställdhet med mera, kan diskuteras.
Projekt: 15615041 Geografiskt område: Afar Region, Etiopien Samarbetspartner: Emwacdo Finansiär: Projektet stöttas av Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Jason Vogt
Läs mer
Minoritetsgrupper lär sig läsa och skriva på sitt eget språk

Minoritetsgrupper lär sig läsa och skriva på sitt eget språk

Att kunna läsa och skriva på sitt modersmål är inte en självklarhet för alla. Förutom Pakistans två nationella språk, engelska och urdu, så finns många andra språkgrupper i landet. För att bevara de inhemska språken driver PMU:s partner, Forum for Language Initiatives, ett projekt inom sju språkgrupper i norra Pakistan. I mars 2015 avslutades ett treårsprojekt, och i samband med detta hade man ett boksläpp för ett av språken som man arbetar med. Med på tillställningen fanns andresekreteraren på svenska ambassaden i Islamabad, och Unescos chef för arbetet i Pakistan. Översättningsarbetet fortsätter och ditt stöd behövs för att fler ska få lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Projektet inriktar sig främst på barn från minoritetsgrupper och deras föräldrar, lokala organisationer och myndigheter.
Projekt: 26015001 Huvudområde: Utbildning (minoriteter) Geografiskt område: Landsbygd i norra Pakistan (KPK-regionen) Samarbetspartner: Forum for Language Initiatives Islamabad Finansiär: Arbetet drivs i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Maarit Liljegren
Läs mer