• Filtrera
Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Mugu med sina 55 000 invånare är ett av de minst utvecklade distrikten i Nepal. Det ligger avlägset, arbetslösheten är hög, jordbruks- och djurhållningsmetoderna är dåliga och andelen läskunniga är låg. PMU:s lokala samarbetspartner jobbar för att möta de mest grundläggande behoven hos befolkningen. Familjer där någon har ett funktionshinder får försörjningsmöjligheter och flera barnklubbar har grundats där barnen aktivt bidragit till samhällsutvecklingen genom att reparera ett dricksvattensystem. Det viktiga arbetet fortsätter för minoritetsfolket karmarong - din gåva behövs!
Projekt: 24815021 Byutveckling Mugu (Nepal) Geografiskt område: Tre byområden (Mangri, Pulu och Kimri) befolkade med minoritetsfolket Karmarong som ligger i Karnali zone, Karen-bältet i Mugu-distriktet i Nepal. Finansiär: Arbetet bedrivs i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner i fält: United Mission to Nepal Kathmandu Handläggare: Anna Maria Drew
Läs mer
Minoritetsgrupper lär sig läsa och skriva på sitt eget språk

Minoritetsgrupper lär sig läsa och skriva på sitt eget språk

Att kunna läsa och skriva på sitt modersmål är inte en självklarhet för alla. Förutom Pakistans två nationella språk, engelska och urdu, så finns många andra språkgrupper i landet. För att bevara de inhemska språken driver PMU:s partner, Forum for Language Initiatives, ett projekt inom sju språkgrupper i norra Pakistan. I mars 2015 avslutades ett treårsprojekt, och i samband med detta hade man ett boksläpp för ett av språken som man arbetar med. Med på tillställningen fanns andresekreteraren på svenska ambassaden i Islamabad, och Unescos chef för arbetet i Pakistan. Översättningsarbetet fortsätter och ditt stöd behövs för att fler ska få lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Projektet inriktar sig främst på barn från minoritetsgrupper och deras föräldrar, lokala organisationer och myndigheter.
Projekt: 26015001 Huvudområde: Utbildning (minoriteter) Geografiskt område: Landsbygd i norra Pakistan (KPK-regionen) Samarbetspartner: Forum for Language Initiatives Islamabad Finansiär: Arbetet drivs i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Maarit Liljegren
Läs mer
Byutveckling i Bangladesh

Byutveckling i Bangladesh

Projektet har som mål att kvinnor och barn i målgruppen ska uppleva en ökad jämställdhet och ökade försörjningsmöjligheter och genom detta få större inflytande i samhället. Till detta kommer också utbildning, hälsa och ett socialt skydd. För att få till stånd en bestående förändring måste vi arbeta mot många olika grupper i samhället, därför sker utbildning både för myndigheter, lärare i skolorna, kvinnorna och barnen samt deras familjer och grannar. Påverkansarbetet är en viktig del i projektet för att öka jämställdheten för utsatta kvinnor och barn.
Projekt: 11815011 Huvudområde: Byutveckling, kvinnor och barns rättigheter Samarbetspartner: Promoting Alternative Resources for Active Society Gazipur Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Maarit Liljegren
Läs mer