• Filtrera
Försörjning för hiv-positiva

Försörjning för hiv-positiva

Projektet syftar till att ge ökad hälsa, försörjningsmöjligheter och social status för människor som lever med hiv och aids. Tillgång till näringsriktig mat, inkomstgenererande aktiviteter och ökad kunskap om hiv och aids är viktiga värden i insatsen för att förbättra människors levnadssituation. Ett syfte i projektet är också att öka medvetenheten hos samhället och bryta stigmatiseringen. Vikten av att inkludera kvinnor i beslutsfattande är också avgörande för att nå den förändring man söker gällande jämställd försörjning och trygghet. Nätverkande och samarbete i kampen mot hiv och aids är också väsentligt, och i projektet arbetar man med att öka förståelsen och acceptansen hos bland annat traditionella ledare.
Projekt: 33715001 Huvudområde: Hälsa, försörjning Geografiskt område: Gokwe, Gwanda, Bikita, Bulawayo Samarbetspartner: Assemblies of God, Zimbabwe Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Malin Canslätt
Läs mer
Zimbabwe: Kampen mot hungern

Zimbabwe: Kampen mot hungern

- Allt tyder på att vi snart kommer drabbas av torka. Fembarnsmamman Priscilla Bongos rop på hjälp kom redan tidigt i våras (februari 2016). Under hela våren har det sedan rapporterats om hur El Niño orsakat en förödande torka på flera håll i Afrika. Zimbabwe väntades nå sin värsta period under juli månad. Priscilla är en av de kvinnor som är med i PMU:s försörjningsprojekt i Zimbabwe och som var med i 2016 års sommarkampanj "Hunger". Området där Priscilla och hennes barn bor är hårt utsatt av torkan och bristen på mat och vatten stor. PMU gör i samarbete med lokala partnern Assemblies of God en insats för att rädda barn och familjer i de utsatta områdena från undernäring och svält. Majsgröt, kött och bönor är exempel på mat som distribueras till barnen. I detta projekt kommer 1 529 människor att få mat för överlevnad. Målet med insatsen är friska barn som kan gå i skolan och medverka i undervisningen, samt att säkra mattillgången för de aktuella hushållen i sju månader så att de sedan orka sörja för mat för familjen.
Projekt: 33716001 (Food Relief Project) Samarbetspartner på plats: AOGZ Finansiärer: Pingst Int. Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer
Barnarbete motverkas i Zimbabwe

Barnarbete motverkas i Zimbabwe

I Zimbabwe är barnarbete ett stort problem och i områden som präglas av fattigdom försummas ofta barnen. Genom ett PMU-stött projekt som drivs av Assemblies of God, jobbar man med att öka medvetenheten om barns rättigheter och vikten av utbildning. I föräldragrupper och skolor lär man ut att barn ska få medverka i beslut som rör dem, att barnmisshandel är fel och att barn ska behandlas lika oavsett kön. I sex områden runtom i landet får 180 barn i 3-5-årsåldern också möjlighet att gå i förskola och lärarna få undervisning i hur de lär barnen att bli självständiga och ansvartagande individer.
Projekt: 33715011 Barnsrättsprojekt (Child Rights Project) Geografiskt område: Gokwe, Gweru, Chipinge, Gwanda, Bulawayo och Harare (Zimbabwe) Finansiär: Projektet stöttas av Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner ute i fält: Assemblies of God Handläggare: Malin Canslätt
Läs mer