R-företagen ger PMU nya möjligheter

Ledorden för R-företagen är affärer, attityd och etik. Det är ett nätverk för företag och organisationer som står för goda värderingar och verkar för en långsiktig och positiv samhällsutveckling.
R-företagen har utvecklat en kvalitetsmärkning, som tydliggör vad man står för i sin verksamhet, där R:et står för “Rekommenderat företag/organisation.” För att få R-licens går företaget/organisationen först igenom en kvalitetsprövning när det gäller etisk trovärdighet och korrekt uppträdande på marknaden och i samhället.
Ett partnerskap ger bland annat tillgång till ett möteskoncept baserat på nätverkande och affärer och till personlig utveckling inom värdebaserad försäljning.

– PMU är R-företagens exklusiva CSR-partner när det gäller biståndsprojekt. Det innebär att givaren kan känna sig trygg i att alla medel som går till PMU används på rätt sätt, säger Johan Akterhed, R-företagen.
Till PMU:s styrkor hör den långa erfarenheten och att man verkar genom samarbetspartners i fält, menar Akterhed. Han framhåller också att resurserna verkligen kommer nödställda människor till hjälp och inte försvinner bort till administration.

– Det känns väldigt roligt att få samarbeta inom ett nätverk som har etiska grundprinciper som stämmer väl överens med våra, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU. Det är en otrolig tillgång för oss att få en ingång hos närmare 600 företag och organisationer.
Från R-företagens sida ser man det som positivt med den klassiskt kristna värdegrund som PMU bygger sin verksamhet på.

– Nu får PMU möjlighet att exponera sitt värdebaserade och fina arbete. Vi tror att den mötesplats som partnerskapet skapar kommer att leda till intressanta korsbefruktningar, säger Johan Akterhed.