Rätt till mödrahälsovård!

Enligt Staffan Bergström, gynekolog och professor vid Karolinska Institutet, dör varje år fler människor Ä cirka 6 miljoner mödrar och nyfödda tillsammans Ä på grund av graviditetskomplikationer än i aids, malaria och tuberkulos tillsammans Ä cirka 4,5 miljoner. Graviditet är inte ens en sjukdom.
Ä I Sverige går man till barnmorskan var och varannan vecka men på många håll i världen har kvinnor inte tillgång till mödrahälsovård alls, säger han.

Ungefär 99 procent av dödsfallen inträffar i låg- och medelinkomstländer och orsakas av kraftiga blödningar, högt blodtryck, infektioner och osäkra aborter. Men för dem som överlever är risken stor att drabbas av allvarliga skador, som fistel. Fistel är en komplikation som uppstår när väggen mellan slida och urinblåsa skadas i samband med förlossningar, operationer eller sexuellt våld. Det gör att kvinnan inte kan hålla tätt, vilket i sin tur leder till skam och social isolering. Skadan kan repareras, men för det behövs kunnig sjukvårdspersonal och medicinska verktyg.

För att minska mödradödligheten behövs utbildning i familjeplanering och tillgång till professionell sjukvård före, under och efter en graviditet. Panzisjukhuset i Kongo, som PMU har ett mångårigt samarbete med, är specialiserat på fisteloperationer och arbetar också med förebyggande arbete och utbildning av sjukvårdspersonal.

Läs mer och stöd arbetet här!