Rätt till mödravård fokus i vårkampanjen

Nedräkningen har börjat. Enligt FN:s femte millenniemål ska mödradödligheten ha sjunkit med 75 procent till år 2015. Men med tre år kvar till deadline, är det längst ifrån att nås av de åtta målen för att halvera världsfattigdomen. Varje dag dör minst tusen kvinnor under sin graviditet eller förlossning och miljontals får svåra förlossningsskador.
– Detta är en utmaning värd allra högsta prioritet. Därför väljer vi att lyfta mödrars rätt till hälsa med fokus på DR Kongo i vår vårkampanj, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Bertha tvingades hålla sig gömd inomhus efter att hon fått en fistelskada. Hon kunde inte längre kontrollera sin urin.
– Att få reda på att jag hade en fistel var som att få en kniv i ryggen. Jag hade inget socialt liv och var inte värd något. Men på Panzisjukhuset gav de allt för att hjälpa mig, berättar hon för Emelie Litsgård i PMU:s nya film.

Fistlar är vanliga i landet och uppstår oftast genom utdragna och svåra förlossningar eller felaktigt utförda kejsarsnitt, men också i vissa fall genom sexuellt våld. Den mjuka vävnaden i bäckenet skadas och ett hål uppstår mellan urinblåsa eller anal och vagina. Med duktiga barnmorskor och läkare till hands kan problemen oftast förebyggas. Men med felaktiga ingrepp kan skadan istället bli kronisk.

Kvinnorna är Kongos främsta resurser, genom sin stora arbetsinsats. Ändå är det få som för deras talan. Och bristen på kvalificerad mödravård hämmar hela samhällsutvecklingen.
På Panzisjukhuset finns den expertis som behövs för operation av fistelskador och hundratals kvinnor har återställts. Arbetet leds av en nationell pingströrelse, CEPAC, i samarbete med PMU.

Bertha och Mitila berättar i filmen om att de fått tillbaka sin värdighet och insett sina rättigheter. Men många av deras medsystrar lever kvar i skam och isolering.
– Vi kan inte vara likgiltiga. De har inte valt sin situation, men vi har ett val Ä att visa medmänsklighet, säger överläkaren Denis Mukwege, internationellt känd för sina insatser för landets kvinnor.

Under vårkampanjen sprider PMU kunskap och skapar opinion om kvinnors situation och millenniemål fem runtom i Sverige. Bland annat hålls event i second hand-butiker. Pengar samlas in till vård av kvinnor på Panzisjukhuset. Filmen om Mutila har gjorts av filmaren Johan Agén för kampanjen och kan laddas ner från PMU:s hemsida.

Se filmen här

Läs mer om insamlingen här