Regeringen i DR Kongo respekterar inte landets konstitution

För ett år sedan slöts under den kongolesiska katolska kyrkans överseende, ett avtal mellan oppositionen och president Kabilas majoritetskoalition. Avtalet innebar bland annat att sittande president Kabila skulle lämna ifrån sig makten senast 31 december 2017. Då få delar av avtalet respekterats, inklusive detta, utlyste katolska kyrkan i dag en fredlig demonstration för att uppmärksamma detta.

Regeringen har förbjudit demonstrationer och började även under lördagen stänga ned internet nationellt. Dessutom har man förstärkt militär och polisnärvaro vid centrala platser och även arresterat individer kopplade till olika organisationer. Flera representanter för oppositionen och även civilsamhället har dock uppmanat befolkningen att gå ut och demonstrera.

– När jag tidigare i dag chattade med en kollega i Bukavu i Sydkivu, som hade internet via Rwanda, kunde han bekräfta att regeringen stängt ned flera sociala medier och även den ökade omfattningen av poliser, säger Maria Bard, påverkansstrateg med fokus på DR Kongo. Han trodde inte att de planerade demonstrationerna skulle kunna genomföras under dagen. Situationen i Bukavu var dock lugn just då.

– Det vi ser är högst oroande och ytterligare ett uttryck för den kongolesiska regeringens ovilja att respektera sitt lands konstitution, enligt vilken presidenten bör stiga ned. Man bryter även dialogen med oppositionen genom att inte tillmötesgå de avtal man ingick i slutet av 2016. Likaså visar regeringen med all tydlighet att man inte respekterar den lagstadgade mötes- och pressfriheten och inte heller tillåter befolkningen att med demokratiska medel genom demonstrationer och manifestationer ge uttryck för sin frustration.

– Det blir fortsatt viktigt med internationella samfundets stöd för en demokratisk utveckling i landet och för ett fredligt och demokratiskt maktskifte. Flera internationella aktörer såsom EU har med tydlighet uttryckt vikten av respekt för konstitutionen samt avtalet från den 31 december 2016, och kraftigt kritiserat våldsanvändning av regimen mot civila, avslutar Maria Bard.

Läs mer om PMU:s arbete i DR Kongo

Ge en gåva till Dr Mukweges arbete på Panzisjukhuset