Regeringen svarar om avräkningar ur biståndsbudgeten

I oktober skrev flera medlemmar i CONCORD Sverige, som PMU är en del av, ett öppet brev adresserat till stats- och finansministern där organisationerna uttryckte sin oro över urholkningen av det svenska biståndet till följd av ökade avräkningar ur biståndsbudgeten. Nu har regeringen svarat genom biståndsminister Isabella Lövin.

Läs svaret i sin helhet från biståndsministern här.