Regeringen tillvaratog inte positiv utveckling

I Human Rights Watchs årsrapport 2015, beskrivs hur slutet av 2013 präglades av en försiktig optimism med minskat våld mot civilbefolkningen, då även flera rebellgrupper avväpnades. Rapportens slutsats är att regeringen under 2014 inte lyckades tillvarata möjligheten att förbättra säkerheten för landets befolkning. De politiska spänningarna i landet har ökat, vilket lett till ett allt mer känsligt politiskt läge. Omfattningen av våld mot den civila befolkningen är också fortsatt hög och straffriheten utbredd.

Läs mer:
World Report 2015