Regeringens beslut oroar

Efter intensiva förhandlingar kom regeringen i tisdags kväll fram till att avräkningarna från biståndsbudgeten för att finanisera flyktingmottagandet nästa år, inte får överstiga 30 procent. Idag ligger avräkningarna på 19 procent.

Enligt Sveriges radio kommer avräkningarna troligtvis inte drabba organisationer som PMU, som redan har ingångna avtal, eftersom man vill undvika att avbryta redan existerande verksamhet.

PMU går nu tillsammans med flera andra biståndsorganisationer ut med ett gemensamt uttalande och beklagar regeringens beslut att höja avräkningarna. “Flyktingmottagandet ska inte inkluderas i biståndsbudgeten då det rör sig om en nationell kostnad utan koppling till internationellt utvecklingssamarbete”, står det i uttalandet. Man anser att regeringen bör hålla fast vid att en procent av BNI ska användas till bistånd.

I uttalandet varnar man för att Sveriges beslut kan leda till att fler länder går samma väg, eftersom Sverige länge varit en biståndsgivare i världsklass och en föregångare när det gäller humanitärt arbete.

Läs uttalandet här nedan:

Gemensamt uttalande: Ökade avräkningar undergräver svenskt bistånd

Vi, som dagligen arbetar nära människor som lever i fattigdom och utsatthet i de länder där biståndet gör skillnad, beklagar regeringens beslut att höja avräkningarna från 19 procent ur biståndsbudgeten upp till rekordhöga 30 procent.

Sverige har länge varit en biståndsgivare i världsklass och en föregångare när det gäller humanitärt arbete. Dagens besked från regeringen att upp till 30 procent av biståndsbudgeten ska användas för flyktingmottagandet i Sverige undergräver förutsättningarna för detta livsviktiga arbete.

Regeringen bör hålla fast vid att 1 procent av BNI ska användas till bistånd. Flyktingmottagandet ska inte inkluderas i biståndsbudgeten då det rör sig om en nationell kostnad utan koppling till internationellt utvecklingssamarbete. Avräkningarna undergräver biståndets trovärdighet och Sveriges förmåga att bidra till en global hållbar utveckling utan fattigdom.

Att Sverige, som vanligtvis har ett högt anseende i dessa frågor, väljer att göra stora avräkningar kan också leda till att fler länder går samma väg. Vi har redan sett att de nordiska länderna refererar till Sverige i detta avseende. Vi välkomnar därför att OECD DAC initierar en översyn av regelverket för avräkningar.

Avräkningar ur biståndsbudgeten får allvarliga konsekvenser för människor som lever i fattigdom och utsatthet. Sverige ska ha en solidarisk och human flyktingpolitik. Men världens fattiga ska inte betala för Sveriges flyktingmottagande.

Bistånd räddar liv.

Action Aid Ä Christine von Sydow, Generalsekreterare
Afrikagrupperna Ä Gabi Björsson, Generalsekreterare
CONCORD Sverige Ä Magnus Falklöf, Kanslichef
Diakonia Ä Bo Forsberg, Generalsekreterare
Erikshjälpen Ä Daniel Grahn, Generalsekreterare
Forum Syd Ä Annica Sohlström, Generalsekreterare
Individuell Människohjälp Ä Ann Svensén, Generalsekreterare
Kvinna till Kvinna Ä Lena Ag, Generalsekreterare
MyRight ÄTiina Nummi-Sodergren, Ordförande
Plan International Sverige Ä Anna Hägg-Sjöquist, Generalsekreterare
PMU Ä Niclas Lindgren, Direktor
RFSU Ä Maria Andersson, Generalsekreterare
Rädda Barnen Ä Elisabeth Dahlin, Generalskereterare
Svenska Afghanistankommittén Ä Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare
Svenska FN-förbundet Ä Aleksander Gabelic, Ordförande
Svenska Kyrkan Ä Gunilla Hallonsten, Tf Internationell Chef
Svenska missionsrådet Ä Eva Christina Nilsson, Generalsekreterare
Union to Union Ä Kristina Henschen, Kanslichef
WaterAid Ä Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare
We Effect Ä Anneli Rogeman, VD
Världsnaturfonden WWF Ä Håkan Wirtén, Generalsekreterare