Regionkontoren vidareutvecklas

Det är snart två år sedan regionkontoren öppnade på fyra platser runtom i världen. Hur det blir framöver är ännu oklart, men just nu ligger fokus på att vidareutveckla kontorens funktion.

PMU:s regionkontor är i dagsläget bemannade på fyra platser runtom i världen – i Thailand, Kenya, DR Kongo och på Cypern. Under 2018 och 2019 kommer regionkontorens verksamhet att vidareutvecklas med fokus på kapacitetsstärkande insatser för partner, projektuppföljning och avtalsrevisioner.
– Det är först inför 2020 som vi inte vet exakt hur det kommer att se ut, men vår förhoppning är att det vi startat kommer att fortsätta att utvecklas till välfungerande regionkontor, säger Dag Bohlin, PMU:s koordinator för utlandspersonal.

Regionkontorens samspel med huvudkontoret utvecklas hela tiden för att nå effektivitet. Huvudmålet att komma närmare lokala partner är fortsatt ett viktigt fokus.
– Det vi kommer jobba mer med de kommande åren är möjligheten till nya finansieringskällor. Men också att kunna implementera vår strategiska plan, Kompass 2020, säger Dag Bohlin.

Matilda Hector