Rekordmånga får såldes i sommar!

De flesta fåren såldes på sommarkonferenserna Nyhem och Lappis. Här hade PMU byggt upp en monter med en fårhage som lockade till sig konferensbesökare.

Fåren kommer att ge en långsiktig inkomst som gör det möjligt för familjer i Mali att själva ta sig ur sin fattigdom. Genom ett samarbete med Sida kommer fåren att delas ut i fyra byar till kvinnor i sex kooperativ genom ett byutvecklingsprojekt. Detta inleds med en två månaders utbildning där medlemmarna i kooperativen undervisas i hälsa, mänskliga rättigheter, jämlikhet och miljö.

De kvinnor som deltar i projektet får två får vardera. Tanken är att de föder upp djuren och säljer det ena efter några månader, gärna till den muslimska fårfesten då de kan få bra betalt. Det andra sparas till avel och ger möjlighet för kvinnorna att sälja ett eller flera får varje år.

Kvinnorna utbildas i att vara uthålliga och sälja sina framavlade får i början av torktiden när man får som bäst betalt.

-Just får passar perfekt för det småskaliga jordbruket i Mali. Får kräver inte mycket vatten och de ger dessutom gödsel som kan användas för att förbättra odlingsresultatet, berättar missionär Rune Högberg.

-Genom årets sommarkampanj har vi sett en allt tydligare trend där folk ger sina gåvor via SMS eller via nätet där man köper gåvoprodukter som exempelvis får, säger Therese Jonsson, som samordnade kampanjen på PMU.

Alla som köpte ett får deltog i en utlottning av en grästrimmer skänkt av Axel Spetz järnaffär i Falköping. Vinnare blev Jonas Eriksson i Östersund.