Religiösa ledare uppmanar till samarbete för fred i DR Kongo

I veckan besöktes PMU av en delegation från DR Kongo. De var delar av en bredare koalition av ledare från olika religiösa inriktningar och representanter för civilsamhället som i slutet av augusti överlämnade ett upprop till FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon, underskrivet av mer än en miljon människor från olika trosriktningar.

Uppropet baserades på den FN-rapport som i juni beskrev Rwandas involvering i uppkomsten av rebellgruppen M23. Denna grupp har sedan april i år ytterligare destabiliserat situationen i Östra DRK, en plats som sedan ett par decennier tillbaka präglats av oroligheter och strider.

Som representanter för det civila samhället, önskar man se att det internationella samfundet med flera aktivt verkar för att denna rapport nu ska resultera i konkreta handlingar. Flera olika insatser har gjorts för att skapa stablititet i Östra DRK, men eftersom grundorsakerna aldrig på allvar adresserats, har man inte lyckats uppbåda en hållbar och långsiktig fred, menar gruppen. En av de viktigaste frågorna är att undersöka grannländernas involvering i regionen. Likaså efterfrågade man ett tydligare mandat till FN:s fredsbevarande styrkor att kunna beskydda befolkningen och mer aktivt verka för fred i regionen genom att begränsa rebellgruppers aktiviteter.

Anledningen till att det är just Sverige som får besök av denna grupp, är det långa samarbetet mellan länderna.

– Sedan början av 1900-talet har svensk pingstmission och andra representanter för civilsamhället funnits i regionen. Det finns även flera politiker som besökt regionen och de har god kännedom om situationen. Vi vill dela med oss av våra observationer och även överlämna vårt upprop till våra samarbetsorganisationer här i Sverige, sade ledarna under PMU-besöket.

Förutom Sverige kommer de besöka Norge och Tyskland.

Gruppen riktar inte enbart kritik utåt, utan menar även att det finns flera utmaningar i DRK som har negativ inverkan på utvecklingen i Östra DRK. Här vill kyrkan finnas som en stabiliserande faktor och tala om fred och försoning och undervisa människor om hur de kan leva sida vid sida i fred.

Delegationen var noga med att påpeka att de inte var emot Rwandas folk.

– Vi är för Rwandas folk och som kyrka vill vi predika fred och försoning. Men vi vill se en sann demokratisering av Rwanda som leder till att dess folk och vårt kan leva i harmoni, sa en av delegationen representanter.

Förutom PMU så besökte delegationen UD, Riksdagen samt andra kyrkosamfund.