Representanter för 7 miljoner pingstvänner samlades till Sudan-bön

Den 9 januari hålls en folkomröstning i Södra Sudan som enligt fredsavtalet från 2005 ska vara avgörande för om Sudan förblir ett land eller delas i två. Många fruktar att omröstningen ska utlösa oroligheter och i värsta fall nytt krig i detta krigsdrabbade land.

Manifestationens syfte var att be för en fredlig utveckling av tiden fram till, under och efter folkomröstningen. Pingströrelsen i regionen presenterade ett manifest där man markerade vikten av att parterna avstår från provokationer av olika slag, att säkerhet garanteras för alla parter, att mänskliga rättigheter garanteras för alla, inklusive minoriteterna i området, samt att det nationella och internationella samhället tar sitt ansvar för att se till att fredsavtalet i sin helhet efterlevs. Ministern för landsbygdsutveckling deklarerade att manifestet var av sådan betydelse att det skulle biläggas CPA, fredsavtalet.

Med exempel som Ester, Elia och Mose predikade UKIAMKA:s ordförande, pastor David Batenzi, Tanzania, om bönens makt att förändra nationer. “Det som mänskligt sett är omöjligt, är möjligt genom bön” slog han fast. I manifestationen deltog även presidentens talesman som riktade ett speciellt tack till svensk pingströrelse som under lång tid gett bistånd till regionen bland annat genom insatser inom utbildning och vattenförsörjning.

På frågan om vad den internationella närvaron betyder för SPC, den sudanesiska pingströrelsen, svarar Michael Taban, rörelsens ledare: “Det bekräftar att Gud arbetar genom människor, vi är inte ensamma i detta.” Bengt Klingberg, global handläggare på PMU, säger att starka intryck som han tar med sig från dagen är kyrkoledarnas upptäckt att deras röst kan göra skillnad, att de som ledare i länder som själva är mottagare av bistånd kan vara med och bistå Sudan, men också betydelsen av det internationella stödet för SPC. Det vi gjort här är unikt, vi är med och formar Sudans framtid tillsammans med Sudaneserna”.