Revision av lag för gruvnäringen

Trots att DR Kongos befolkning är bland de fattigaste i världen, så är landet en av världens ledande aktörer på utvinning av bland annat koppar. De har också ökat sin produktion av guld markant de senaste åren. Just nu pågår en revision av landets lag för gruvnäringen.

Läs mer här:
DRC: Mining code negotiations to resum