Riksdagen vill erkänna Västsahara

Västsahara ockuperades av Marocko 1975. Strider pågick länge mellan Marockos och den västsahariska befrielserörelsen Polisario. Sedan 1991 råder vapenvila och västsaharierna väntar på en folkomröstning om självständighet, som de enligt FN har rätt till.

Det är den samlade oppositionen inklusive Sverigedemokraterna som nu lyckats driva igenom att Sverige borde erkänna Västsahara. Ännu pågår arbetet från FN:s sida med att hitta en folkrättslig lösning på Västsaharaproblematiken. Marocko och Polisario har inte kunnat komma överens under samtalen.

Ä Om Sverige skulle erkänna Västsahara och andra Eu-länder skulle följa efter skulle det rädda mitt folk från att behöva inleda ett krig och vi skulle kunna lösa konflikten på ett fredligt sätt, säger Rahab Amidane, västsaharier som bor i Sverige, till Ekonyheterna, Sveriges Radio.

Ungefär halva Västsaharas befolkning bor i flyktingläger i södra Algeriet och runt hälften bor kvar i det ockuperade Västsahara, söder om Marocko.

– Efter avslutad grundskola går ungdomar i lägren till en passiv och destruktiv livsstil i brist på meningsfulla aktiviteter. Offermentaliteten är utbredd och det råder en allmän brist på framtidstro, berättar Lars Klingsbo, koordinator inom PMU:s globala medieprogram.

För att stödja en demokratisk samhällsutveckling och ge ungdomar i flyktinglägren möjlighet att förändra sina livsvillkor, driver PMU ett projekt inom media.

Radioproducenter fortbildas och ett tjugotal arbetslösa ungdomar utbildas och engageras inom media. Lokal radio inom fyra flyktingläger i Västsahara utvecklas genom detta arbete, och goda effekter kan ses.