Riksdagspartierna klargjorde sin syn på biståndet i debatt

På den klassiska frågan om en-procents målet var partierna tydliga. Alla förutom Moderaterna ville behålla detta mål, vilket Christian Holm (M) förklarade med att effektivitet är viktigare än en hög biståndsvolym. Centern och Kristdemokraterna önskar ett golv på en procent och Miljöpartiet vill på sikt dubblera biståndet till två procent.

Debatten gällde sedan innehållet i biståndet där Oppositionen kritiserade Regeringen för att finansiera 90 procent av det svenska flyktingmottagandet från biståndsbudgeten.
– Enbart 30 procent av det internationella biståndet går till fattigdomsbekämpning. 50 procent i Sverige. Det är på tok för lite. Allt mer bistånd rinner iväg till andra insatser än bistånd, menade Kent Härstedt (S).
– Vi vill att klimatbistånd ska hållas utanför biståndsbudgeten. Vi ser det inte som bistånd, det är en klimatskuld, sa Bodil Ceballos (MP). Hon förklarade också att Miljöpartiet har en nollvision mot hunger.

Samtliga partier tryckte på folkrörelsernas viktiga betydelse i arbetet för att bygga det civila samhället och att biståndsorganisationerna har en viktig funktion för att informera och inspirera svenska folket om svenskt bistånd. Oppositionen lovade att återställa det informationsbidrag som Regeringen kraftigt minskat i år. Dock kunde inget parti ge svar på om Praktikantbidraget för ungdomar ska finnas kvar eller ej.

Christian Holm (M) argumenterade för att biståndet ska konkurrensutsättas med näringslivet, både när det gäller projektinsatser men också informationsinsatser.

Sedan 2005 har den svenska biståndsbudgeten ökat från 23 till årets 33 miljarder kronor. Men under denna period har stödet till folkrörelseorganisationerna knappast ökat. Oppositionen klargjorde att anslaget till folkrörelserna nu minskar och att anslagen till näringslivet ökar, vilket man tycker är fel.

Hans Linde (V) berättade att Swedfund som verkar gentemot näringslivet har fått sina anslag tredubblade. Detta samtidigt som Riksrevisionen menar att det först och främst är lönsamhet som styr Swedfunds val av projekt.

En viktig fråga för biståndsorganisationerna är organisationernas egeninsats på utvecklingsprojekt och informationsinsatser som idag ligger på tio procent. Oppositionen tillsammans med Kristdemokraterna och Centern lovade att egeninsatsen inte kommer att höjas medan Moderaterna och Folkpartiet inte gav något klart svar.

Rosita Runegrund (KD) propagerade för avdragsrätt på gåvor som ett sätt att öka inkomsterna för biståndsorganisationerna, vilket hon fick medhåll av från Centern och Folkpartiet. Moderaterna menade på att det är en ekonomisk fråga som inte kan genomföras eftersom det är finanskris nu.

Se filmklipp från hearingen: http://www.youtube.com/afrikagrupperna