Riksinsamling för Världens Barn i höst

Detta år hör PMU inte till de organisationer som enligt avtal har rätt till en viss procentandel av insamlingen. Vi hoppas ändå att församlingar fortsätter att engagera sig i de lokala grupper som finns runt om i landet, och att ta initiativ för att göra tillvaron bättre för barn som lever i fattigdom och utsatthet.

Läs mer om Världens Barn här

Läs om vad PMU gjort tidigare här