Röda band på Panzi i protest mot attentat

Attacken mot Denis Mukwege har tagit såväl de kvinnor som vårdas på Panzisjukhuset i Bukavu, DR Kongo, som dess personal, hårt.

Personalen bär nu röda band för att visa sin upprödhet över det inträffade, och har bestämt sig för att fortsätta göra det tills Dr Mukwege är tillbaka i tjänst på sjukhuset.

Den 12 november kom också hundratals kvinnor till Panzi Foundations kontor i Kavumu, Kabare, där de ville höra från Dr Mukwege och uttrycka sin önskan om att han ska kunna komma tillbaka till arbetet.

– Vi kommer att garantera hans säkerhet genom att turas om dag och natt att vaka över bostaden. Vi har själva fått hjälp och vill att arbetet för andra kvinnor ska kunna fortsätta, sade en av kvinnorna som var på plats med sitt barn på ryggen, berättar Panzisjukhuset på sin hemsida.

Nyligen har Panzisjukhuset också i ett uttalande uppmanat FN:s generalsekreterare Ki-moon att verka för att Dr Mukwege ska kunna fortsätta sitt uppdrag vid sjukhuset i säkerhet och att såväl patienterna som personalen ska skyddas. Man uppmanar också FN att agera för ett slut på striderna i regionen, samt för att de som är skyldiga till attentatet mot Dr Mukwege ska identifieras och ställas till svars.

Läs mer om PMU:s arbete i DR Kongo, Panzisjukhuset och Dr Mukwege här

Läs direkt på Panzisjukhusets webb här