Ros och ris till svenskt bistånd

Det är två andra medlemmar i OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Developmentkommittén) biståndskommitté, Belgien och Storbritannien, som gjort en omfattande utvärdering av svenskt bistånd.

Sverige får beröm för sitt starka globala engagemang och politiska ledarskap i kampen mot fattigdom, samt för sitt engagemang för ökad samstämmighet. Samtidigt kritiseras Sverige för att inte ha kommit längre efter tio år med Politik för global utveckling.

Mer fokus och tydligare styrning behövs, enligt utvärderingen. Det stora antalet länder, teman och program tunnar ut verksamheten och gör den svåröverblickbar, menar DAC, som efterlyser den mycket försenade biståndsplattformen och resultatstrategierna.

Rapporten hänvisar på flera ställen till CONCORD Sveriges Barometer, där det bland annat står att det behövs större samstämmighet kring biståndet inom svensk politik.

Läs mer om detta på CONCORD:s Sveriges hemsida här

Läs mer om detta på OECD:s hemsida här