SÅHÄR FUNKAR DET

SAMARBETE MED GEMENSAMMA MÅL
Second hand-butiker drivs antingen av en församling eller en förening som valt att samarbeta med PMU. Vårt gemensamma mål är att göra världen till en bättre plats – både här hemma och i andra länder. Genom både det sociala arbetet i butikerna och överskottet från försäljningen vill vi förändra både lokalt och internationellt. Detta är möjligt genom alla volontärer som så generöst ger av sin tid för att få butikerna att fungera och så klart genom alla kunder som kommer för att handla hållbart och etiskt.
SÅ ANVÄNDS PENGARNA
Överskottet från butikernas försäljning används både till internationellt utvecklings- och katastrofarbete och insatser i vårt närsamhälle.
Det lokala arbetet berör missbruksvård (LP-verksamheten), integrationsprojekt och andra sociala projekt där vi samarbetar med fritidsklubbar, föreningar och sociala myndigheter.
Internationellt arbetar PMU i cirka 35 länder med ungefär 160 projekt. Varje år generar PMU second hand runt flera miljoner kronor till detta internationella arbete.

OSÅLDA VAROR FÅR NY CHANS
Varor som inte blir sålda i butikerna räknas också som överskott! Varorna fraktas till samarbetspartners i Europa för att stödja deras egna second hand-butiker och hjälper de på så sätt att skapa verksamheter som genererar resurser på plats.

EN VÄXTPLATS FÖR MÄNNISKOR
De flesta butiker har ett lokalt socialt engagemang och öppnar upp för arbetstillfällen och arbetsträning i butiken i samarbete med kommun, försäkringskassan, frivården, arbetsförmedlingen och många andra.
Många som söker sig till våra butiker för praktik står ofta långt ifrån den vanliga arbetsmarknaden av olika skäl. Här får man arbeta i sin takt och utifrån sina egna förutsättningar. Butiken är en växtplats för olika former av rehabiliteringar och en bra plats att skaffa sig butiks- och kassavana. Många asylsökanden och nyanlända kommer för att få något att göra, samtidigt som det blir en naturlig miljö för att träna svenska. De som har fått uppehållstillstånd kommer ofta på språkträning i butiken parallellt med att de läser på SFI (Svenska för invandrare) för att sedan gå vidare ut på arbetsmarknaden.