Säkrare graviditet med engagerade män

Allt fler pappor engagerar sig i kvinnors barnafödande i Nkinga i Tanzania, tack vare ett framgångsrikt PMU-projekt. 

Mödradödligheten har minskat med 59 procent i Nkinga i Tanzania sedan PMU tillsammans med partnern Free Pentecostal Church of Tanzania, FPCT, år 2012 startade ett projekt för att förbättra hälsosituationen för gravida och nyfödda. Samtidigt har spädbarnsdödligheten minskat med 30 procent.
En viktig faktor har varit att öka pappornas kunskap och deltagande för en säkrare graviditet. 2015 var mer än 62 procent av männen involverade i barnafödandet, medan endast 17 procent var aktiva tre år tidigare. Okunnighet och traditioner är den största utmaningen i att få männen engagerade, mannen anses enligt kulturen som svag om han väljer att följa med kvinnan vid barnafödandet.

Matilda Hector