Sida Civsam
Radiohjälpen
Sida Hum/Svenska missionsrådet (SMR)
EU-Cord
Concord Sverige
Voice
GIVA
Nätverk för Sida-ramorganisationer (GS-nätverk, Programchefsnätverket, Controllernätverket, Kommunikationsnätverket, Metodnätverket)
Svenska nätverket för humanitära aktörer (SNHA)
Core Humanitarian Standard Alliance (fd HAP)
Quality and Accountability Network
Ukiamka (Network of Pentecostal Churches in Eastern and Central Africa)
Micah Network
Pentecostal European Mission (PEM)
Pentecostal Asian Mission (PAM)
World Pentecostal Conference (WPC)