SCC uppmanar till samverkan för fred mellan de sudanesiska nationerna

Mötet i Nairobi, den 28-31 maj arrangerades av All Africa Conference of Churches, AACC, och Ecumenical Movement.  Bakgrunden är det inflammerade läge som åter uppstått mellan Sudan och Sydsudan, där krigsretorik använts av vissa politiska ledare. Fredsförhandlingar pågår mellan länderna och mötet var ett led i att verka för försoning.

En skrivelse har utifrån mötet tagits fram av SCC, Sudan Council of Churches, som olika parter uppmanas att hålla fast vid. Till dem som står bakom den hör Isaiah Dau, ledare för den sudanesiska pingströrelsen SPC.

“Som kyrka törstar vi efter meningsfull och sann fred i våra två nationer. Efter att ha interagerat med och lyssnat till gräsrötterna, kan vi intyga att de också törstar och längtar efter fred. Vårt folk vill inte att det åter ska bli krig, de ser ingen försvarbar anledning till det utifrån de bittra erfarenheterna från de senaste 50 åren” står det i skrivelsen.

I en rad punkter riktas uppmaningar till såväl afrikanska ledare som till det internationella samfundet, att agera för fred.

1. Vi välkomnar återupptagandet av förhandlingarna i Addis Abeba och uppmanar African Union High Implementation Panel att försäkra sig om att de förhandlande parterna från Sudan och Sydsudan respekterar att problemen adresseras i enlighet med fredsavtalet (Comprehensive Peace Agreement). Vi tror att detta är den rätta kontexten för att lösa alla problem, inklusive gränsdragningar, medborgarskap, oljeresurser, fördelning av tillgångar och konflikterna i Södra Kordofan, Dafur och Blue Nile.

2. Ledarna i Sudan och Sydsudan bör fortsätta samråda tills de är eniga i alla frågor och samtidig komma ihåg att de två nationerna behöver varandra. Vi tror att seriösa samtal och god tro kommer att ge positiva resultat. Detta har inte varit fallet under tidigare förhandlingar.

3. Det internationella samfundet bör obevekligt följa upp att de två länderna löser sina konflikter på ett fredligt sätt, och rättvist uppmuntra båda parter. Vi vädjar också till det internationella samfundet om att FN:s säkerhetsråds resolution 2046 implementeras fullt ut och att de åtgärder som behövs ska vidtas mot dem som misslyckas i att följa dem, oavsett vilka de är. Det är dags att människor hålls ansvariga för sina handlingar, för majoriteten av folkets bästa i de två nationerna.

4. Vi uppmanar det internationella samfundet att försäkra sig om att humanitärt bistånd når alla människor som behöver det i Södra Kordofan och Blue Nile-staterna.

5. Slutligen intygar vi på nytt vårt uppdrag att tjäna Gud och våra två nationer utan fruktan eller partiskhet. Vi bekänner oss åter till enheten i tron och till tjänst under det att vi åter engagerar oss i orubbligt påverkansarbete för allt folk och allra främst för de fattiga och förtryckta. För att kunna fullfölja denna uppgift förlitar vi oss på den helige Ande och stödet från vår ekumeniska gemenskap i världen.