Seminarier om Kyrka för Fairtrade

Under seminariet Kyrka för Fairtrade får deltagarna träffa aktiva i de Fairtrade-diplomerade församlingarna Jönköpings Pingst och Nortullskyrkan i Söderhamn. Tips och inspiration ges också om hur en församling kan bli en Kyrka för Fairtrade.

Ett miniseminarium hålls också på samma tema under veckan.

Seminarierna är ett samarrangemang mellan PMU och Sveriges Kristna Råd/Kyrka för Fairtrade.

Miniseminariet hålls måndag den 17 juni kl. 13.30-14.00 i Pingstmonntern, Stråkenhallen. Seminariet hålls torsdagen den 20 juni kl. 13.00-14.00 på Nyhemsgården.

Läs mer om Kyrka för Fairtrade här