Seminarium blev ögonöppnare

PMU InterLife ligger i täten bland svenska biståndsorgaisationer när det gäller arbete med kommunikation som verktyg för samhällsutveckling. Syftet är att stärka samarbetspartners egen röst och möjlighet att påverka.
Den 10 till 17 februari hölls det första av två utbildningsseminarium om utvecklingskommunikation i  Arusha, Tanzania. Ett 20-tal deltagare från Etiopien, Kenya, Uganda, Kongo Kinshasa och Tanzania deltog .  Nästa del hålls på samma plats i maj.
– Vi är väldigt nöjda med dagarna, vars syfte var att få deltagarna att tänka strategiskt om hur man använder kommunikation för att få större genomslag i utvecklingsarbetet, berättar Lars Klingsbo, koordinator inom media för samhällsutveckling på PMU InterLife, som höll i seminariet.

Tanken med utbildningen är att ta fram kärnan i utvecklingskommunikation och att deltagarna ska lära sig arbeta utifrån grundverktygen storytelling, dialog, research och action. Medan de första två handlar om olika sätt att förmedla ett budskap, så innebär det tredje att ställa frågor och söka information och det sista om den fysiska  handling som ingår i själva projektet.
Han berättar att dagarna blev en ögonöppnare för många av deltagarna:
– Man insåg att det med ganska enkla medel går att få en större effekt av det arbete som görs.
Deltagare från Kongo insåg till exempel de stora möjligheterna i arbete med dialog i samhället och från Etiopien, där yttrandefriheten är begränsad, såg man potentialen i att arbeta genom tidningar och tidskrifter.
– Vi reflekterade över vad som händer om man tar bort kommunikationen från ett projekt, och deltagarna insåg att det faktiskt inte blir så mycket kvar. Inte minst när det gäller förebyggande arbete handlar väldigt mycket om kommunikation, säger Lars Klingsbo.
Under seminaridagarna tog man också upp begrepp som fattigdom och livskvalitet, och vad de innebar för de olika deltagarna.

Arbetet med utvecklingskommunikation har pågått i ett antal år och gett såväl värdefulla insikter som effekter.
– Vi har sett att det tar tid att bygga upp denna kapacitet hos våra samarbetspartner. De som arbetat länge med detta kan dock ofta visa ett mycket gott resultat, säger Lars Klingsbo.
Som exempel nämner han Ibrahimia Media Center i Egypten, som bland annat arbetat med ett hiv/aids-projekt där de brutit tabun och nu är med och sätter agendan i samhället. Man ligger också i framkant i medeiebranschen när det gäller att arbeta estetiskt och med nya uttryckssätt.
– I förhållande till sin storlek har de fått ett enormt genomslag, konstaterar Lars Klingsbo.
I Fillippinerna, där man arbetat med media i två år, har det visat sig att det går att åstadkomma mycket med enkla verktyg. Eftersom det inte finns någon ström i byarna så arbetar men med handvevade MP3-spelare.
– Delatagarna i seminariet var oerhört motiverade att fortsätta med detta arbete, berättar Lars Klingsbo. Som hemarbete till nästa seminarium, i maj, ska de titta på sina egna organisationer och projekt. De ska reflektera över hur de arbetar idag och hur  de kan bli ännu bättre.

Ytterligare ett kurspaket planeras för södra Afrika, där det första seminariet hålls i april och det andra i augusti på Sekusile i Durban.  I mars hålls också seminariet “Kyrkan som rättvisans röst Ä ett seminarium om påverkansarbete” vars målgrupp är de svenska församlingarna och kristna medierepresentanter.