Seminarium lyfte vikten av arbete mot kvinnlig könsstympning i Afrika

Jane Lanoi Parmuat från Kenya, föreläste den 27 april i Pingsthuset, Flemingsberg, om kvinnlig könsstympning i Kenya och Afrika. Det var första gången hon besökte Sverige, och med fanns också maken Parmuat Osoi.

Paret tillhör båda masajfolket, där 90 procent av alla flickor genomgår könsstympning, som en förberedelse för äktenskap.

– När jag gick i skola, blev upplyst och sade nej till ingreppet, sågs jag som en förrädare och sändes bort. Men jag vägrade att acceptera detta. Istället återvände jag för att sprida upplysning. Det handlar om hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter, sade Lanoi Parmuat.

Lanoi Parmuat är känd i Kenya för sitt starka engagemang mot kvinnlig könsstympning och för att höja masajkvinornas status i samhället. Hon doktorerar inom jämställdhet och FGM (Female Genital Mutilation) och arbetar inom ENAI Afrika, en oganisation som samverkar med PMU:s partner i Kenya, FPFK, Free Pentecosal Fellowship in Kenya.

– Världen idag handlar inte bara och män och kvinnor, utan om oss, och hur vi kan samarbeta för utveckling och bättre levnadsförhållanden, framhöll Lanoi Parmuat i inledningen av seminariet.

Hon var noga med att poängtera att inte alla sedvänjor hos masajfolket är destruktiva, tvärtom är hon stolt över många av dem.
– Afrika är vackert, se på oss, sade hon och pekade på de traditionella kläder och smycken som hon och maken bar.

Av alla Kenyas 43 etniska grupper tillämpar alla utom luofolket FGM i olika grader.
Enligt masajkulturen ger FGM den unga kvinnan status, identitet och delaktighet, men samtidigt utgör ritualen ett hinder för jämställdhet, liksom en allvarlig hälsorisk, påtalade Parmuat. Hon visade bilder på de olika redskap som används under ingreppen hos masajerna Ä klumpiga knivar, säkerhetsnålar och rakblad.

– Samma redskap används på uppåt 20 flickor per dag, utan sterilisering. De torkas bara med en trasa eller sköljs av med en skvätt mjölk. Ingreppen utförs utan bedövning och man håller fast flickan.

Bilder på underliv som deformerats gjorde effekterna av ingreppen påtagliga.

Förutom att hiv sprids genom FGM, orsakar ingreppen svåra skador i underliven, såsom fistlar. Det faktum att måna flickor blir gravida innan de hunnit utvecklas färdigt, i kombination med FGM, innebär, att många dör av svåra blödningar då de föder barn, enligt Parmuat.

Många flickor slutar skolan vid tidig ålder, då de genomgår FGM, gifts bort och får barn. Utan ingreppet ökar deras chanser till vidareutbildning.

För att höja medvetenheten om problemet och verka för en förändring, arbetar ENAI och FPFK med “community conversation” i olika byar kring Kajiado. Kyrkan, som har en given plats i varje by, är en viktig kanal för kommunikation.

– Alla möten hålls under träd, för när något beslutats där så finns det ingen återvändo, säger Parmaut.

Man för samman grupper av kvinnor, män, barn och ungdomar för att diskutera olika utvecklingsproblem, varav FGM är ett. I skolorna arbetar man bland annat genom sånger och ungdomar nås i samband med exempelvis sportaktiviteter.

– Det är viktigt att byinvånarna är delaktiga i diskussionen, att de får möjlighet att själva identifiera problemen och formulera lösningarna, säger hon. Detta är en process som stärker gräsrötterna och ger dem en röst.

För att skapa förändring på strukturell nivå, riktar man sig också till beslutsfattare på olika nivåer. Parmuat berättar att politiker länge varit rädda för att lyfta problemen med FGM, då de riskerat att förlora röster, men att den lagstiftning som numera finns på plats i landet, banat väg framåt.

Hon och maken ser ljust på framtiden, även om utvecklingen går långsamt:
– Medvetenheten har ökat liksom den politiska viljan och det finns mer rum för rättigheter idag. Men påverkansarbete på lokal nivå är ingen enkel process. Det gäller att lära sig rätt teknik för att nå fram med budskapet, och att ha de resurser som krävs till sitt förfogande, konstaterar Parmuat Osoi.

Under seminariet framhölls också vikten av att kyrkan tar en ännu mer aktiv roll i arbetet mot kvinnlig könsstympning.