Seminarium lyfter kyrkans viktiga roll i Sudans fredsprocess

Folkomröstningen den 9 januari 2011 är en historisk milstolpe för Sudan. Då röstar befolkningen i södra Sudan om de ska bli en självständig stat. Oavsett utgång kommer resultatet att få långtgående konsekvenser för landets framtid, och för hela Afrika. Utmaningarna är enorma. Det saknas politisk enighet om hur man ska hantera perioden efter omröstningen och när fredsavtalet från 2005 löper ut i juli 2011.

Genom seminariet “Vändpunkt för Sudan?” vill arrangörerna Svenska kyrkan, PMU InterLife och Svenska missionsrådet ge kunskap om situationen i Sudan och den viktiga roll som kyrkorna har för att skapa fred.  

Seminariet hålls klockan 10-11.30 i Storkyrkosalen, Gamla stan i Stockholm. Talare är rev dr Samuel Kobia, tidigare generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd och numera ekumeniskt sändebud till Sudan, och dr Isaiah M Dau, sudanesisk författare och föreläsare. Biståndsminister Gunilla Carlsson deltar också i seminariet.

För mer information: http://www.sccpeacedesk.blogspot.com
www.skr.org/globalaveckan