Seminarium om värderingsstyrt företagande inspirerade på Lappis

Hur kan man som företagare bidra till det uppdrag som kristenheten och kyrkan har? Det temat togs upp i ett seminarium under Lapplandsveckan på fredagen, dit ett 20-tal deltagare sökt sig.

Det handlade om värderingsstyrt företagande, hur man som företagare kan skapa ett fundament av värderingar som både ger bättre resultat och skapar en bättre värld. Föreläsare var Olof Holmgren, ledarskapskonsult och coach.

– Syftet med seminariet var att hjälpa företagare att utveckla sin verksamhet och ge insikt om att värderingsstyrt företagande håller långsiktigt, berättar Johannes Widlund, CSR-ansvarig gentemot företag på PMU.

– De inspirerades och fick råd om hur de kan driva sin verksamhet helhjärtat och inte tumma på sin tro, samt hur de kan bidra till en bättre värld genom sitt företag.

Frukostseminariet gav också goda möjligheter att nätverka och bygga nya affärsrelationer.

– Vi fick mycket positiv respons från deltagarna. Jag tror att de fick många nya och viktiga tankar att bygga vidare på, säger Johannes Widlund.