Seminarium om världens mest förföljda religion på Nyhem och Lappis

Den nya rapporten Religious hostilities reach six-year high, av Pew Research Center, säger att det i 43 procent av världens länder råder stora restriktioner när det gäller religionsfrihet. Enligt andra uppgifter är 80 procent av alla som utsätts för religiös diskriminering i dag kristna.

Under sommarens konferenser kommer besökarna bland annat att kunna ta del av en miniföreläsning på detta tema av Svante Lundgren, religionsforskare knuten till Åbo Akademi och Lunds Universitet.

– Syftet med seminariet är att skapa medvetenhet om denna negativa utveckling och motivera till ett fortsatt engagemang, särskilt inom utvecklingssamarbetet, säger Kati Hirvonen, utbildningsansvarig på PMU.

På många håll går kristna i spetsen för kampen för mänskliga rättigheter, men de förföljs också av andra orsaker. Att kristendomen är den största världsreligionen, är en av förklaringarna till att det ser ut som det gör.

– Vi vill inte polarisera debatten om religionsförföljelse eller förringa det faktum att också andra religiösa grupper och minoriteter drabbas hårt av förföljelse och diskriminering, säger Kati Hirvonen. Däremot vill vi bidra till reflektion kring kyrkans uppdrag att vara en röst för mänskliga rättigheter trots risk för motstånd.

Under seminaret kommer även en paneldebatt att hållas, där bland andra den kristna människorättsorganisationen Open Doors medverkar. Organisationen gör varje år upp en lista över de 50 länder där förföljelsen av kristna är värst. Årets lista toppas än en gång av Nordkorea. Sedan följer nio muslimska länder: Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan, Saudiarabien, Maldiverna, Pakistan, Iran och Jemen.

Seminariet hålls på torsdagen den 19 juni under Nyhemsveckan och på onsdagen den 2 juli under Lapplandsveckan.