Seminarium på Almedalen om religionens roll i biståndet

Religion spelar en stor roll i de flesta människors liv och religionernas betydelse ser dessutom ut att öka i världen. I fattiga länder är kyrkan, moskén eller templet ibland den enda bärande strukturen i samhället.

Om bistånd och utvecklingsarbete ska vara effektivt måste religionen bli en väsentlig del av analys och underlag för våra utvecklingsstrategier. Därför kommer fyra kristna organisationer (Diakonia, PMU InterLife, Svenska kyrkan och Svenska missionsrådet) samtala om sambandet mellan religion och utveckling.

Inte för att detta är någon enkel och okomplicerad relation, religion kan också vara ett hinder för utveckling. Men diskussionen måste komma igång och föras av UD, Sida, riksdagen och alla de svenska biståndsorganisationerna tillsammans och handla om hur religiös tro kan bli en positiv kraft för rättvisa och förändring för de fattiga.

Religionernas roll i biståndet kommer att diskuteras den 6 juli i ett seminarium på Almedalen, “Platsar Gud i biståndsarbetet?” Arrangörer för seminariet är Dagen och Frälsningsarmén.

För mer information: Kalendariet