Seminarium ska visa vägen till en bättre miljö

Under året har en studie genomförts av PMU InterLife med hjälp av Stockholm International Water Institute (SIWI) för att ta reda på vad som görs för miljön genom pingstförsamlingarnas internationella arbete och vad som kan göras bättre. Genom studien får PMU InterLife svaret på vilket mervärde som finns i att vara en församlingsbaserad organisation som arbetar med miljöfrågor.
– Historiskt sett har vi varit dåliga på att integrera miljöfrågor i utvecklingsprojekt, men viljan finns. Det finns det idag många utvecklingsprojekt som har en positiv miljöeffekt utan att vi är medvetna om det, säger Andreas Henriksson, projektledare inom PMU InterLife.

I arbetet med studien har många olika grupper involverats. I våras genomfördes exempelvis två fältresor till Väst- och Östafrika. För att få respons från olika grupper har en webbenkät genomförts mot alla PMU InterLifes partners i fält, samt från missionsråd och missionsintresserade i svenska pingstförsamlingar.

För ett par veckor sedan presenterades miljörapporten för 38 partners från hela världen. Detta skedde vid ett seminarium i Arusha, Tanzania. Syftet var att få feedback på rapporten för att hamna rätt i slutdokumentet.

Nu är studien klar och kommer att presenteras torsdagen den 10 december då ett rapportseminarium arrangeras på PMU InterLife i Huddinge. I seminariet medverkar bland annat medarbetare på PMU InterLife, en speciell referensgrupp som satts samman för miljöstudien samt representanter från de svenska pingstförsamlingarna. Studien kommer att ligga till grund för hur PMU InterLife och de svenska pingstförsamlingarna ska arbeta med miljöfrågor under åren 2011-2014.