Sida bantar stödet till PMU för 2010

Organisationen tilldelas 90 miljoner kronor för utvecklingsprojekt. Motsvarande siffra för år 2009 var 108 miljoner kronor.
Informationsbidraget nästan halveras till 1,9 miljoner kronor. Besked om framtiden för praktikantbidraget, volontärbidraget och utbytesverksamheten kommer först i januari. Men Sida har aviserat kraftiga nerdragningar för alla dessa tre bidrag.

-Detta är en kännbar neddragning för oss som organisation, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU InterLife.
– Efter helgerna kommer vi att sätta oss ner för att planera hur vi ska prioritera våra insatser nu när stödet från Sida minskar.
– En effekt av detta blir att vi nu behöver utveckla vårt eget insamlingsarbete, säger Niclas Lindgren.

Bantningen är bland annat ett resultat av nedgången i den globala ekonomin som gör att biståndsramen minskar med 2,5 miljarder kronor inför nästa år, trots att Regeringen föreslagit i budgetpropositionen att biståndsramen för 2010 ska vara 1 procent av BNI. Detta medför en nedgång i biståndsramen till 31,4 miljarder kronor 2010 från 33,9 miljarder 2009.

Enligt Utrikesdepartementet kommer biståndsbudgetens prioriteringar värna arbetet i Afrika, humanitära insatser, vissa FN-organisationer och stöd genom svenska organisationer i det civila samhället. De enskilda biståndsorganisationerna, däribland PMU InterLife, får genom folkrörelsebidraget i snitt en sänkning med 6,1 procent för projektverksamheten.