“Sida – behåll praktikantbidraget!”

Bakgrunden till debattartikeln är att Sida aviserat om kommande nedskärningar för praktikantbidraget. I artikeln skriver man bland annat:

“Om färre ungdomar får möjlighet att åka ut som praktikanter minskar förankringen av svenskt utvecklingssamarbete på gräsrotsnivå. Särskilt tydligt blir detta utifrån en nyligen genomförd inventering som visar att cirka 80 procent av alla praktikanter engagerar sig i internationellt arbete även efter sin hemkomst – ideellt, professionellt eller genom studier.”

Läs hela debattartikeln här!