Sida fördelar 1,7 miljarder till organisationerna i civilsamhället

De flesta av de aktörer i civilsamhället som arbetar med bistånd och delar på pengarna från Sida är ramorganisationer, däribland PMU. Det innebär att de har fleråriga samarbetsavtal med Sida.

Sida fick under förra året några nya ramorganisationer: Individuell människohjälp (IM), Kvinna till kvinna och Svenska Afghanistankommittén (SAK). De kommer dock att söka pengar ur CSO-anslaget först från 2015. Att SAK finns med i listan nedan beror på en förlängning av en tidigare särskild satsning på barnfrågor.

Ungefär 100 miljoner kronor av årets totala anslag återstår för Sida att fatta beslut om under resten av året. Det kan bland annat komma att handla om stöd till egeninsatser för organisationer som söker EU-bidrag.

Läs mer här