Sida förlänger PMU:s ramavtal med tre år

PMU beviljas fortsatt finansiering från Sida till och med år 2017. Efter detta finns möjlighet att söka finansiering exempelvis via SMR, eller att eventuellt söka nytt ramavtal med Sida. Detta står klart efter dagens möte mellan myndigheten och PMU.

– Budgeten kan ligga kvar på samma nivå de närmsta tre åren, och ingen förändring kommer att ske i verksamheten under den närmsta tiden. Därför är det viktigt att församlingar och partner fortsätter sitt planeringsarbete av verksamheten 2015-2017, säger Niclas Lindgren, direktor. Parallellt med utfasningen av direktavtalet med Sida kommer vi dock att utvärdera hur vi arbetar och välja strategi framåt. Det är tydligt att vi behöver komplettera med nya vägar för finansiering eftersom vi inte längre kan förlita oss helt på Sida-medel.

Sida hade före mötet tagit del av underlag från PMU där grunden för att inte förnya ramavtalet starkt ifrågasattes. PMU:s revisorer PWC har också lämnat in ett omfattande dokument där de ger PMU:s interna styrning och kontroll mycket gott betyg och ifrågasätter Sidas kritik. Därför tar Sida nu in en oberoende konsult för att göra en ny gransking av internkontrollen.

PMU överväger också att låta en oberoende part granska Sidas bedömning.

– Det är fortfarande otydligt för oss vilka de konkreta skälen är till beslutet, men Sida hävdar att det bygger på en helhetsbedömning. Vi kommer dock att föra en fortsatt dialog med Sida i detta och har bjudit in dem för att få en djupare insyn i hur vi arbetar, säger Niclas Lindgren.

I morgon fredag hålls rådslag för Pingst, där samtal kommer att föras om vägen framåt för PMU, under eftermiddagen.

Läs också:

Myndigheter i samarbetsländerna: “PMU:s arbete ger effekt på alla nivåer”

PMU får gott betyg av revisorerna PWC