Sida ger 159 miljoner kr till PMU

Mer än hälften av utvecklingsinsatserna kommer att ske i Afrika söder om Sahara.

Från och med i år beviljas inte några medel till volontärer, praktikanter och utbytesprojekt, vilket tidigare beslutats av Utrikesdepartementets och Sida. Detta beslut gäller inte bara PMU utan är en generell förändring av den svenska biståndsinriktningen, ett beslut som dock kan komma att omprövas.

-Självklart är detta negativt för svensk pingstmission då vi sett ett stort värde i att människor reser ut och har en nära relation med våra systerkyrkor, vilket också betyder mycket för vårt engagemang här på hemmaplan, säger Niclas Lindgren.

PMU:s insamlingsresultat för 2010 överträffar förväntningarna. Totalt har drygt 30 miljoner kronor samlats in, vilket är sex miljoner mer än det uppsatta målet.

-För oss blir det nu ännu viktigare att samla in egna pengar i framtiden. Här kommer stödet från församlingarna och second hand-butikerna samt våra enskilda gåvogivare att spela en allt viktigare roll, säger Lindgren.