SIDA-möte om vikten av religiösa aktörer

Religiösa aktörer spelar en viktig nyckelroll i utvecklingsarbetet, sa Shahin Ashraf, global påverkansrådgivare för Islamic Relief, under ett möte som SIDA hade bjudit in till om trosbaserade aktörers roll i genomförandet av Agenda 2030. PMU var på plats och deltog i samtalen.

I torsdags bjöd SIDA:s generalsekreterare Carin Jämtin och Kunskapsforum för religion och utveckling in till seminarier och rundabordssamtal i Stockholm om trosbaserade organisationers gensvar på Agenda 2030. Ledande globala experter inom religion, talade om aktuella trender, utmaningar och strategier för fredsbyggande, utveckling och humanitär insats. PMU deltog tillsammans med forskare samt representanter för trosbaserade och andra organisationer, i ett samtal om religionens roll i det globala utvecklingssamarbetet.
– Det är bra att det arrangeras plattformar för fördjupat samtal om religiösa aktörer och utveckling. Det finns i kyrkans dna att bidra till samhällsutveckling och religion är en stark kraft för förändring och bygget av fredliga samhällen. Religiösa aktörer har stor potential att bidra ännu mer till utveckling. Jag hoppas att vi återkommande kan ha dessa mötesplatser, säger Mikael Jägerskog, chef för policy och påverkan, PMU.

SIDA bjöd in till seminarierna och samtalen som bland annat handlade om behovet av att fördjupa förståelsen för trosbaserade aktörer och deras roll i genomförandet av Agenda 2030. Under samlingarna diskuterade man det förändrade religiösa landskapet och gav en översikt över nya religiösa plattformar. En av talarna var Shahin Ashraf, global påverkansrådgivare för Islamic Relief.
– Religiösa ledare och religiösa aktörer spelar en viktig nyckelroll i utvecklingsarbetet. Vi är de första drivkrafterna för långsiktigt stöd när annat stöd tar slut. Vi är viktiga eftersom vi är de som först är på plats och de sista som lämnar. Vi måste sitta med vid bordet i FN-sammanhang eller när Världsbanken möts, för att religiösa röster ska höras. Beslut fattas ju om oss, säger Shahin Ashraf.
Under mötet talade bland annat även Dr. Azza Karam som är global koordinator för UN Interagency Task Force on Religion and Development och Mercy Niwe, Global Faith Engagement Lead på Världsbanken.

MATILDA NYAMAI