Sista anhalt för global seminarieturné

Under ett års tid har PMU InterLife arrangerat programplaneringsseminarier runt om i världen tillsammans med lokala partners och svenska församlingar. Fem seminarier är genomförda och nu återstår endast ett för Latinamerika som inleds idag i Santa Cruz, Bolivia. Med finns drygt 50 deltagare.

Under dessa sex seminarier planeras och beslutas om vilka mål och projektverksamheter som ska prioriteras under åren 2011-2013. PMU InterLife presenterar även den nya projektmanualen.

Maud Andersson på PMU InterLife är primus motor för arrangemanget kring dessa programplaneringsseminarier. Hon har varit med på alla platser.
-Det har varit en fantastisk resa vi gjort där vi mött omkring närmare 500 personer från ett stort antal länder, säger Maud Andersson och fortsätter:
-Vi har mött olika kulturer och  sätt att se på saker, men med ett genuint engagemang för att bekämpa fattigdom i världen. Vi har samtalat i grupper, haft gemensamma samlingar och kört ett och samma program för planering av inriktning på vårt gemensamma arbete. Vi har gråtit tillsammans, skrattat tillsammans, bett tillsammans och arbetat hårt tillsammans. Jag tror att det vi gjort under de här seminarierna kommer att ha en oändligt stor betydelse för vårt framtida samarbete och för vårt partnerskap.

Magdy Wadia från Egypten var en av deltagarna vid programplaneringsseminariet i Turkiet.
Ä Det finns en enorm styrka i det arbetssätt som vi har där vi själva får möjlighet att utforma våra insatser utifrån människors verkliga behov, säger Magdy Wadia och fortsätter:
Ä Det finns många internationella biståndsorganisationer som utformar sina insatser och kommer med färdiga paketlösningar utan att involvera vare sig målgruppen eller sina partnerorganisationer. Den modellen tror jag inte på. Vi gillar ert svenska arbetssätt, men det kräver goda relationer och stort förtroende för att få det att fungera, säger Magdy Wadia.

Fotnot:
Programplaneringsseminarierna har arrangerats på följande platser:
– Asien (Thailand)
– Östra, centrala och södra Afrika samt Afrikas horn (Kenya)
– Eurasien, Europa, Västra Balkan (Turkiet)
– Mellanöstern/Nordafrika (Turkiet)
– Västafrika (Mali)
– Latinamerika (Bolivia)

Länk till Projektmanual: Klicka här!