Skattereduktion för gåvor

I många länder kan den som ger till ideellt arbete få avdrag på skatten. Nu kommer möjligheten också i Sverige. Det är en av förändringarna i regeringens budget inför 2012.

– Det känns väldigt positivt att den som är med och bidrar till ett arbete som utan den ideella insatsen, många gånger skulle ha belastat skattebetalarna, får en skattereduktion för detta. Sedan hoppas vi naturligtvis att människor ska se möjligheten att ge mer utan att det kostar med, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU.

Förslaget, något som särskilt Kristdemokraterna har drivit, ska ge rätt till högst 1 500 kronor i skattereduktion för privatpersoner som skänker 6 000 kronor under ett år. För att ha rätt till skattereduktionen ska en person ge minst 2 000 kronor per år, och de sammanräknade gåvorna ska vara på minst 200 kronor per gång. Då får givaren ett skatteavdrag på 25 procent. Det innebär att om en person ger 2 000 kronor så “kostar det” egentligen bara 1 500 kronor.

Skattereduktionen gäller gåvor som betalas efter 1 januari 2012 under förutsättning att organisationen blivit godkänd som gåvomottagare av Skatteverket. PMU måste ansöka hos Skatteverket för att bli godkänd och detta kan göras först när PMU:s årsredovisning för 2011 är klar. I praktiken blir det först i självdeklarationen våren 2013 som det går att använda sig av skattereduktionen.