Skattereduktion på gåvor till PMU godkänt

PMU är sedan den 2 oktober en godkänd organisation hos Skatteverket för skattereduktion på gåvor. Det innebär att privatpersoner får dra av skatt på gåvor som man ger till ideella organisationer.

Viktigt att känna till:
– Varje gåva måste vara på minst 200 kronor.
– Sammanlagt måste du under kalenderåret skänka minst 2000 kronor.
– För att kunna utnyttja avdragsrätten måste du som givare uppge ditt personnummer.
– Gåvorna till PMU ska vara givna från och med 2 oktober 2019.
– Skattereduktion beviljas med 25 procent av det totala gåvobeloppet. Dock finns en övre gräns på 6000 kronor per år.
– PMU skickar kontrolluppgiften senast den 31 januari till dig som redan är gåvogivare. Uppgifterna kommer sedan att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig vid deklarationen.
 PMU:s juridiska namn är Pingst fria församlingar i samverkan.

MATILDA NYAMAI