Skolbarnen står i fokus när återuppbyggnad sker i Haiti

Tre månader har nu gått sedan jordbävningskatastrofen i Haiti och även om tillvaron fortfarande är mycket svår så börjar en känsla av normlitet återvända till det sargade landet, enligt PMU InterLifes amerikanska samarbetspartner Convoy of Hope.
Skolorna har fått tillstånd att återuppta undervisningen, men på många platser måste den ske i tält, då själva byggnaderna är skadade och alltför osäkra att vistas i.
Ä Vi kommer att bistå i återuppbyggnad av skolor och föreningslokaler som ett led för det haitiska folket i att bli mer självförsörjande. Genom att ge människor verktyg, träning och resurser ser vi till att de har förutsättningar att leva bättre liv, säger Hal Donaldson ledare för Convoy of Hope.
Över en miljon invånare har biståtts med mat vid organisationens distributionscenter och många tusen vattenreningsenheter ska hjälpa familjerna att hålla sig friska och gå vidare med sina liv.
Convoy of Hope, som är en humanitär organisation inom den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God, har arbetat i Haiti i tre år. PMU InterLife är med och delfinansierar det återuppbyggnadsarbete som ska ske utifrån en treårsplan.
Redan före jordbävningen nådde man 11 000 skolbarn med mat dagligen och denna verksamhet ska utökas till 45 000 barn.
Ä Den dagliga måltid vi förmedlar är ibland den enda mat dessa barn får. Med andra ord, när vi ger barnen mat bidrar vi till att de kan vara kvar i skolan där de lär sig att läsa, skriva och räkna. Det är en investering värd att göra, för Haitis barn är Haitis framtid, säger Hal Donaldson.
Organisationens medarbetare beskriver hur människor är redo att arbeta för att bygga upp sina liv igen, och att Convoy of Hope vill bistå dem under många år framåt.