SKOLPAKET

Varje år ger PMU ut ett Skolpaket som genom reportage, film och kreativa uttryck vill öka barns nyfikenhet på sin omvärld. Materialet ger barn konkreta redskap till att själva bli världsförbättrare på lokal såväl som global nivå. Skolpaketet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och är populära i såväl skolor som i kyrkans barngrupper.

2017 års skolpaket finns att ladda ner gratis längre ner på sidan och innehåller:
– tidningen Kompis
– film (nedladdning och YouTube)
– affisch
– lärarhandledning

 

2017 års skolpaket: En dag med Joshna och Shumi – Bangladesh

Tänk dig att knappt förstå vad läraren säger i klassrummet. Det är verkligheten för Joshna, Shumi och många andra barn i som lever i minoritetsgrupper i Bangladesh.

I årets skolpaket (2017/2018) får ni möta Joshna och Shumi som tillhör minoritetsgrupperna Mahale och Kol i Bangladesh. Här är det ofta flickorna som sköter hushållet och barnen får ta hand om sig själva när föräldrarna jobbar långa dagar på fälten.

Minoritetsgrupper har sina egna språk, och eftersom undervisningen i Bangladesh är på bengali, så hoppar många av skolan när det blir för svårt att förstå. Det har gjort att 80 procent är analfabeter och att de ofta blir utnyttjade, diskriminerade och har svårare att få vård när de blir sjuka.

 

 

Tidningen Kompis som PDF: Ladda ner gratis
Affisch som PDF: Ladda ner gratis
Lärarhandledning som PDF: Ladda ner gratis
Skolfilmen: En dag med Shumi och Joshna (YouTube)
Ladda ner filmen: Skolfilmen 2017