Södra Afrika

I regionen driver PMU projekt i Zimbabwe – ett land med stor potential. Trots det är fattigdomen utbredd, korruptionen hög och en stor andel av befolkningen hiv-smittade och aidssjuka. Samtidigt är Zimbabwe ett framgångsland i bekämpningen av hiv/aids.
Regionen drabbas av återkommande torka vilket gör situationen för de som livnär sig på jordbruk extremt svår. Att hitta alternativa försörjningsmöjligheter är därför en viktig del av arbetet. Att öka kvaliteten på förskolor och arbeta för att barns rättigheter respekteras är andra exempel.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

PMU arbetar tillsammans med lokal samarbetspartner huvudsakligen med försörjning och barns rättigheter.
Malin Canslätt är regionledare för Södra Afrika.

För kontaktinformation, se här.

Region - Södra Afrika Placeholder
Region - Södra Afrika