Sri Lanka lyfts i årets Barnens rätt-kampanj

Sri Lanka är ett land där fattigdom och svåra sociala förhållanden innebär en utsatt situation för många barn. Allt fler blir gatubarn och många tvingas till barnarbete eller blir sexuellt utnyttjade.

I samarbete med PMU driver Fridsro ett projekt som går ut på att stärka familjer och därmed skydda barn från olika risker i samhället. Man arbetar med att sprida kunskap och skapa medvetenhet i samhället och inom familjer om olika problem, och att ge familjer de förutsättningar och verktyg som behövs för en bättre livssituation. Ett viktigt mål är att stärka barn som individer och ge dem en god självkänsla.

På plats i Kandy och Colombo i Sri Lanka har PMU träffat projektledare, föräldrar, barn och andra representanter från samhället, och tagit del av många livsberättelser. Materialet kommer under hösten att presenteras i form av filmer och reportage i samband med kampanjen Barnens rätt Ä vårt ansvar.