Sri Lanka

Sri Lanka har utvecklats mycket och räknas idag som ett medelinkomstland. Trots det finns fortfarande grupper i samhället som är utsatta. Människor som lever med funktionshinder och barn och ungdomar som arbetar på teplantage är exempel på grupper som har svårt att få sina röster hörda. Det är bland dessa människor som PMU finns på plats, genom vår samarbetspartner, för att arbeta mot vår övertygelse att vi alla har samma värde och bör behandlas därefter.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Huvudsakliga arbetsområden: Hälsa, utbildning och försörjning.
Globala mål: 1, 2 4 och 8 i Agenda 2030.
Här arbetar vi: Framförallt arbetar vi i regionerna Nuwara Eliya och Kandy Mullaitivu. Arbetet når stora delar av denna önation.
Så arbetar vi i Sri Lanka: Genom att skapa självhjälpsgrupper och stärka deras kapacitet läggs en stadig grund för långvarig och hållbar förändring. Vi utbildar lärare, myndigheter och andra som har makt att förändra om de behov som finns hos utsatta barn och ungdomar och människor som lever med funktionshinder.
Genom att utbilda utsatta grupper om sina rättigheter kan de organisera sig och göra sin röst hörd och på så vis ge en möjlighet att förändra livssituationen.
De barn och ungdomar som lämnat skolan får stöd att vända återvända till studierna eller ge dem möjligheter till yrkesutbildningar.
Att samarbeta med lokala och nationella myndigheter ger bestående resultat. Vår samarbetspartner i Sri Lanka har genom ett sådant samarbete fått vara med i arbetet att formulera lagar och på så vis förbättrat livssituationen för utsatta grupper.
Anna Maria Drew handlägger alla våra projekt i Sri Lanka.

För kontaktinformation, se här.

 
 
 
 

Exempel på projekt

No results found. You can try to choose other options in Filter Area.